Paul Lorist
Directeur Techniek RET

De RET heeft een cultuur van continue verbetering. Daarom wordt er fors geïnvesteerd in haar medewerkers en het beter maken van projectmanagement door training, workshops en de verbetercyclus in de werksituatie. Een belangrijk onderdeel is de ‘Kennis Carrousel die driemaal per jaar plaatsvindt.

Heldere communicatie essentieel

Zo is er afgelopen september een PRINCEOPOLY-sessie gespeeld en is in januari met de werknemers betrokken bij projectmanagement een ‘Wasstraat’ doorlopen om zo de kennis en kunde optimaal te internaliseren. In de ‘Wasstraat’ lag de focus op de projectrollen en de vaardigheden rondom risicomanagement, de aanpassingen aan het project proces en planningsvaardigheden.

De belangrijkste les die we daaruit hebben geleerd is dat het ontzettend belangrijk blijft dat we goed met elkaar en met onze stakeholders blijven communiceren, ook al houden we ons aan alle procesafspraken die er zijn. Heldere communicatie in projecten is essentieel.

Effecten van investering

“We merken dat onze mensen het waarderen dat we in hun investeren. Daarnaast zien we ook duidelijk de effecten bij het uitvoeren van de projecten. Mensen zijn zich bewuster van hun verantwoordelijkheden maar ook van hun bevoegdheden.  

Ze worden steeds zelfverzekerder in hun rol als projectleider”, vertelt Lorist. “Als Rotterdams bedrijf vinden we het vanzelfsprekend dat we de dingen goed doen. We merken dat het toch goed is af en toe eens stil te staan bij de successen en mensen daar ook op aan te spreken. Een compliment werkt en motiveert mensen.”

Eigen kennis en kunde

“Voor de rest werken we volgens het ‘Rotterdamse model’. Dat betekent dat we een integraal openbaarvervoerbedrijf zijn dat alle kennis in eigen huis heeft om de om de operatie draaiend te houden. Kennis en kunde is daarbij essentieel, maar ook het vermogen om daadwerkelijk in te kunnen grijpen.

Bij alles wat we doen moeten wij rekening houden met de effecten die het op de omgeving heeft, en dus duidelijk zijn in de communicatie in wat de reiziger, maar ook andere stakeholders zoals de omwonenden bij projecten, ervan zullen merken. Soms is de boodschap ook: nu is er even overlast, maar als het straks klaar is, reist u comfortabeler.”

"Het gaat niet alleen om een oplossing voor morgen, maar een oplossing voor de komende dertig, veertig jaar.”

Renoveren met oog op de toekomst

De RET is continu aan het renoveren. Daarbij moeten er  duidelijke keuzes gemaakt worden bij de renovatie van haar stations en systemen. “We zijn ons ervan bewust dat de totale kosten van het eigenaarschap over deze assets zo laag mogelijk moeten zijn”, aldus Lorist. “De keuzes moeten de tand des tijd doorstaan. Het gaat niet alleen om een oplossing voor morgen, maar een oplossing voor de komende dertig, veertig jaar.”

Lessen toepassen

RandstadRail was een van de grote programma’s van de RET, net als de verbinding die in 2017 tussen Rotterdam Centraal, Schiedam en het strand van Hoek van Holland wordt gebouwd. De zogeheten ‘Hoekse lijn’.

“De lessen die we hebben geleerd van RandstadRail passen we nu toe op de nieuwe lijn rechtstreeks naar het strand”, vertelt Lorist. “Die ombouw zelf duurt drie maanden maar het totale programma loopt nu al ruim twee jaar. Dit vergt een enorme afstemming met een grote diversiteit aan stakeholders.

Het is een prachtig en omvangrijk programma met daaronder projecten. Als programmadirecteur kun je dan niet iedereen alleen op z’n blauwe ogen vertrouwen dat alles op rolletjes loopt, maar moet het ook via onze systemen kunnen worden aangetoond.”

"Of het nou gaat om de Coolsingel of een spoorvervanging, hoe ziet het er in het echt nou uit en doen we ook daadwerkelijk dat wat we voor ogen hadden?”  

Het geheim ligt volgens de directeur techniek aan de ene kant met voeling met de werkvloer. “Natuurlijk kun je nooit helemaal op een systeem vertrouwen. Een geleerde les was dat wij soms te laat escaleren. Daarom gaan we ook niet als directie achterover zitten, maar kijken we in de praktijk. Of het nou gaat om de Coolsingel of een spoorvervanging, hoe ziet het er in het echt nou uit en doen we ook daadwerkelijk dat wat we voor ogen hadden?”  

Verbeteren

Wij verbeteren continu met de LEAN-filosofie – een managementfilosofie die de reiziger centraal stelt en de verantwoordelijkheden laag in de organisatie legt. De projectmethodiek PRINCE2 past daar perfect bij.

De toepassing van PRINCE2 zorgt ervoor dat we de vele projecten binnen de RET beheerst uitvoeren waarbij het belangrijk is dat iedereen duidelijk beseft wat zijn rol is.  De wijze van registreren, rapporteren en verantwoording afleggen maakt dat we een goede situational awareness hebben over de diverse portefeuilles.

Bewust projectmanagement

De belangrijkste les van Lorist voor andere bedrijven: “Wees je continu bewust van wat je doet en waarom je het doet. “Met vertrouwen in control” – zo noem ik het – dat is waar goed projectmanagement om draait. De verantwoordelijke projectleiders krijgen genoeg regelruimte voor zichzelf en via ons eigen dashboard kunnen we direct zien waar er afwijkingen zijn en waar we moeten ingrijpen. En uiteindelijk profiteert de reiziger daar weer van, want dat is waar het uiteindelijk om draait.”