Marc Reinoud
Eigenaar van Pure! Professionals

Daarnaast is de projectanalist in opmars. Hierdoor ontstaat er meer efficiency in projectmanagement, weten ze bij Pure! Professionals. “De afgelopen jaren verandert er veel in de activiteiten van PMO. Twee belangrijke trends zijn te onderkennen: Het groeien van Project Management Ondersteuning naar een vak op zich en een verdieping van PMO, waarbij analyse en advies steeds belangrijker worden. De wereld verandert, PMO verandert mee”, zegt Marc Reinoud, directeur en eigenaar van Pure! Professionals en Pure! Zelfstandig Professionals. Het Amersfoortse bedrijf maakt sinds 2006 de beste match binnen het vakgebied PMO, businessanalyse en procesanalyse voor diens klanten.

Trends

Al jaren gelooft Pure! Professionals: PMO is een vak. En de markt groeit. Tegelijkertijd neemt de vraag naar het klassieke, administratieve PMO af. Meer vraag naar proactief advies komt ervoor in de plaats om ervoor te zorgen dat de projectmanager zijn werk goed kan doen. Hiermee wordt de PMO’er de rechterhand van de project- of programmamanager en komt hij proactief met advies voor de bijsturing van programma’s. Hij kan zelfstandig de interne organisatie van een programma op zich nemen, zodat de project- of programmamanager zich kan focussen op de verandering. Hoewel de PMO’er nog steeds de kracht achter de schermen is, groeit zijn rol naar een volwassener niveau en voegt deze meer waarde toe.

“De tweede trend die ik signaleer is dat er steeds meer behoefte is aan meer analytische kwaliteiten in PMO. Doordat organisaties veel meer Agile gaan werken, maar dit wel in een complexe omgeving doen, is goede informatie cruciaal. Het laten samenwerken van veel kleine teams aan het beoogd resultaat zorgt voor een grote behoefte aan afstemming en alignment. Deze rol wordt door ons ingevuld door de projectanalist”, vervolgt Reinoud.

De projectanalist is in staat om structuur te combineren met analyse en zo snel managementinformatie uit te diepen, om bijsturing mogelijk te maken. Hij is inzetbaar in zowel projecten, programma’s, portfolio’s als Agile-omgevingen en daarnaast in te zetten voor zowel het opzetten van PMO-activiteiten als het analyseren en oplossen van flow-verstorende elementen in verandertrajecten. “Daarmee gaat de projectanalist dus veel verder dan het signaleren van een probleem. Hij vat de koe bij de hoorns, komt met een oplossingsvoorstel en een verbetervoorstel over de scrumteams of projecten heen. Hij vormt dus echt een toegevoegde waarde. Met de projectanalist is er betere alignment tussen projecten en Agile-teams en minder integratie achteraf nodig. Hierdoor treedt er meer efficiëntie op in een programma, portfolio of project.”

De match

Pure! Professionals is hoofdzakelijk actief in de financiële wereld, bij banken en verzekeraars. Zo leverde het bij meer dan 20 financiële instellingen professionals in PMO en businessanalyse. Mensen afkomstig uit de groep van ruim 30 eigen, minimaal hbo-opgeleide, professionals van Pure! en daarnaast uit een groot netwerk van zzp’ers. “Kwaliteit leveren is belangrijk voor ons. We kijken met een kritische blik of iemand het juiste niveau van PMO kan bieden en daarbij is er echt aandacht voor de mens achter het CV. We zoeken immers iemand die past bij de opdrachtgever, dan pas is er een goede match.”

Competenties van de professional

De ontwikkelingen in het PMO-vakgebied resulteren in de praktijk in een andere vraag wat betreft competenties. De PMO’ers en projectanalisten van Pure! Professionals zijn specialist in hun vakgebied, maar maken het verschil door hun communicatieve, sociale en adviesvaardigheden. Ze zijn proactief en passen hun inzet aan door pragmatisch te kijken waar de grootste toegevoegde

waarde haalbaar is. Ze moeten werken als sparringpartner van een project-of programmamanager en kunnen meedenken en communiceren op dat niveau. Zo is het nu belangrijk om als PMO’er de managementinformatie zo te presenteren dat deze is afgestemd op het niveau waarvoor deze bedoeld is. Reinoud: “Daarvoor moet je organisatie sensitiviteit combineren met goed ontwikkelde adviesvaardigheden. Dit is echt iets anders dan als PMO’er gewoon rapportages opleveren die de projectmanager nog moet vertalen in managementpresentaties.”

Toekomst

Het vak PMO gaat de volgende fase van volwassenheid in. Steeds meer opdrachtgevers hebben behoefte aan kwalitatieve ondersteuning. Ze willen een PMO’er of projectanalist die fungeert als een bron van informatie en die deze ook nog eens onder de aandacht kan brengen. Om het bewustzijn hiervan te vergroten neemt Marc Reinoud zitting in enkele aan de branche gelieerde verenigingen/stichtingen zoals het PMO-Gilde. Noodzakelijk, zegt hij: “Om het vakgebied verder te professionaliseren moeten we de krachten bundelen met andere PMO-partners. Wil je klaar zijn voor de toekomst bereid je dan voor op de komst van de projectanalist!”

www.pureprofessionals.nl en www.purezelfstandigprofessionals.nl