Mark Langley
President en CEO van het Project Management Institute (PMI)

In deze economie is het voor Nederlandse bedrijven onacceptabel om middelen en tijd te spenderen aan projecten die hun doelen of deadlines niet halen. Door het inzetten van professionele project managers kunnen bedrijven succesvoller en efficiënter worden. Maar wat projectmanagement precies met zich meebrengt  is voor velen nog onduidelijk.
Mark Langley is een vooraanstaand deskundige op dit gebied. Hij is President en CEO van het Project Management Institute (PMI),  een beroepsorganisatie voor project-, programma- en portfoliomanagement professionals en hij is een expert op het gebied van projectmanagement. Deze organisatie is gevestigd in Newtown Square, Pennsylvania, en heeft meer dan 700.000 leden en gecertificeerden over de gehele wereld. “Een gecertificeerd projectmanager is opgeleid om risico’s te verkleinen en projecten succesvol uit te voeren, door middel van een uitvoerbaar projectplan dat de opzet tot uitvoering omvat,” zegt hij. “Door middel van de vaardigheden uit de ‘Talent Triangle’, technisch projectmanagement, leiderschap en scherpzinnigheid lelijk woord, kan een gecertificeerd/gekwalificeerde projectmanager de uitvoering van een project overzien, het team efficiënt leiden en ervoor zorgen dat elk initiatief in lijn is met de bedrijfsstrategie. In Pulse Of The Profession® uit 2015 staat dat 69 van de 100 projecten, die geleid worden door een gecertificeerde projectmanagement professional hun doel bereikt, wat aanzienlijk hoger is dan projecten die door anderen worden geleid.”

De toekomst

Nederlandse bedrijven erkennen hoe belangrijk projectmanagement eigenlijk is. “Door steeds complexer wordende projecten en strakkere schema’s verliezen bedrijven ongeveer 100 miljoen  van elke geïnvesteerde miljard door slecht geleide projecten,” zegt Langley. “Hoog-presterende bedrijven met goed geleide projecten verliezen dertien keer minder geld dan hun slecht preseterende concurrenten. Meer en meer bedrijven begrijpen de noodzaak van een langetermijnoplossing waarmee zij hun projecten kunnen stroomlijnen en de processen standaardiseren om een hoger aantal achtereenvolgende, succesvolle projecten te garanderen. In 2020 zullen er over de gehele wereld 15,7 miljoen nieuwe projectmanagers actief zijn. De echte uitdaging voor bedrijven, nu en in de toekomst, is het gekwalificeerdtalent te vinden dat bij hun specifieke projectbehoeften past.”

Social media

De opkomst van social media heeft veel invloed gehad op dit gebied. “Door het wijdverspreide gebruik van social media zijn er twee grote trends ontstaan,” verteld Langley. “Ten eerste is er dankzij de ontwikkeling van specifieke project management software de mogelijkheid ontstaan om op afstand en tussen verschillende bedrijven op grote schaal samen te werken. Ten tweede hebben sociale netwerken (zoals LinkedIn) de markt voor werkgevers en werkzoekende projectmanagers open gegooid. Nu kunnen ze hun vaardigheden en prestaties gemakkelijk laten zien, communiceren met anderen en de zoektocht naar een baan gemakkelijker maken dankzij specifieke jobcriteria.”
Natuurlijk zijn sommige projecten succesvoller dan andere, en kan projectmanagement hier bij helpen. Een van de belangrijkste redenen waardoor een project faalt een verandering in de prioriteiten van het bedrijf,” zegt Langley. “Om dit te verhelpen moeten bedrijven veel meer nadruk leggen op het op één lijn krijgen van hun projecten met de bedrijfsstrategie. Zal het doel van het bedrijf over twaalf of achttien maanden nog steeds hetzelfde zijn? Zal het voorgestelde project een directe impact hebben op omzet, marktaandelen en de kracht van het merk? Dit zijn lastige (maar noodzakelijke) vragen die beantwoord moeten worden voor er met een project kan worden begonnen.