De meeste online betalingen bij webwinkels door Nederlandse consumenten gebeuren met iDEAL, voorafgaand aan de levering. iDEAL-betalingen zijn onmiddellijk en onherroepelijk en de ondernemer heeft daardoor snel zekerheid over de betaling vóórdat hij levert.

Consumenten hebben soms liever zekerheid over de levering voordat ze betalen, bijvoorbeeld bij grote bedragen of als de webwinkel onbekend is. Díe zekerheid bied je de consument met (digitaal) Incassomachtigen, waarbij de incassant een minimaal risico op wanbetaling loopt

Zelfde gemak en vertrouwen als iDEAL

Het online afgeven van een digitale incassomachtiging lijkt voor een consument als twee druppels water op een iDEAL-betaling. Daar komt geen papier meer aan te pas.

Het is net zo gemakkelijk en vertrouwd als een iDEAL-betaling, via een beveiligde online machtigingspagina van de eigen bank van de klant. Vrijwel iedereen met een Nederlandse betaalrekening die internetbankiert kan direct digitaal Incassomachtigen, net als bij iDEAL.

''Consumenten hebben soms liever zekerheid over de levering voordat ze betalen''

Bij een betaalverzoek achteraf - met een iDEAL-betaallink via e-mail, SMS of social media - moet de klant zelf actie ondernemen om te betalen, door het bericht te openen en te lezen. Vervolgens moet de klant op de betaallink klikken om een complete iDEAL-betaling af te ronden.

Om niet te betalen kan hij het betaalverzoek simpelweg negeren. Na het afgeven van een incassomachtiging zal de klant juist wél betalen wanneer hij niets onderneemt en moet hij zelf in actie komen om níet te betalen.

De consument kan een eventuele onterechte incassobetaling tot acht weken na de incasso zelf laten terugboeken, bij de meeste banken met een stornering via mobiel bankieren of internetbankieren.

Meer zekerheid over de klant, minder wanbetalingen

Met digitaal Incassomachtigen krijgt een bedrijf of instelling direct zekerheid over de naam en het rekeningnummer van de klant. Die worden namelijk door de bank van de klant uit zijn eigen rekeningadministratie elektronisch doorgestuurd naar de incassant.

Een aparte betaling met bijvoorbeeld iDEAL is daar niet voor nodig. Tikfouten en vergissingen door de klant en valse machtigingen zijn daardoor uitgesloten. Omdat het afgeven van de machtiging voor de consument expliciet en helder is, zal die ook niet snel geneigd zijn om een incasso achteraf te laten terugboeken.

''Digitaal Incassomachtigen kan naadloos in de systemen van online ondernemingen worden geïntegreerd''

Overigens kan digitaal Incassomachtigen net zo makkelijk worden ingezet voor zakelijke betalingen tussen bedrijven en instellingen.

Daarbij moet de betaler de zogeheten B2B-machtiging bij zijn eigen bank aanmelden. Bij digitaal Incassomachtigen gebeurt dat volautomatisch.

De incassant hoeft zijn zakelijke klant daar dus niet aan te herinneren. Zakelijke machtigingen bieden incassanten nog meer zekerheid omdat de incassobetalingen achteraf niet teruggeboekt kunnen worden.

Digitaal Incassomachtigen kan naadloos in de systemen van online ondernemingen worden geïntegreerd, vergelijkbaar met een aansluiting op iDEAL.

Ervaringen van ondernemers die Incassomachtigen reeds aanbieden, wijzen uit dat een zelfstandige integratie in ongeveer twee weken mogelijk is. Wie zijn betaaldiensten afneemt van een gespecialiseerde MSP, een Mandate Service Provider, heeft er zelf helemaal geen omkijken naar. De MSP regelt het allemaal.

Bereik + gemak + veiligheid = conversie

Nederland telde in 2016 zo’n 13 miljoen online kopers die 20 miljard euro te besteden hadden aan bijna 175 miljoen aankopen. Die cijfers groeien ieder jaar. Online kopers zijn doorgaans hoger opgeleid en hebben een hoger inkomen dan de gemiddelde consument.

Ze zijn vaker tussen de twintig en vijftig jaar, hebben vaker een gezin en maken veel meer gebruik van internet: de ideale doelgroep voor digitaal Incassomachtigen, met een bovengemiddelde betaaldiscipline.

Voor een hoge conversie binnen deze doelgroep moet je zorgen voor een groot bereik van je online betaalmiddelen in combinatie met gemak en veiligheid voor je klanten bij het afrekenen. Digitaal Incassomachtigen voldoet aan al die criteria.

Groeiend marktaandeel voor hoogwaardige transacties

Het aandeel van automatische incasso’s in het totale aantal betalingen voor e-commerce in Nederland is thans 6 procent, de helft van het marktaandeel van online creditkaartbetalingen.

Hoe worden online aankopen betaald?

Het gemiddelde bedrag dat consumenten met automatische incasso’s betalen is echter het dubbele van wat ze met creditkaarten afrekenen: bijna 300 euro per incasso tegen bijna 150 euro per creditkaartbetaling.

Dat gemiddelde bestedingsbedrag groeit nog steeds. Met een bescheiden marktaandeel in aantal betalingen is het aandeel van automatische incasso’s in de totale online bestedingen met 14 procent meer dan het dubbele. Dat biedt zonnige perspectieven voor de verdere ontwikkeling en groei van digitaal Incassomachtigen.