Directeur Benelux van Philips Hans de Jong zit ontspannen aan tafel. Hij werkt al een leven lang bij Philips en hield kantoor op diverse continenten in tal van hoge managementfuncties. Hij maakte alle veranderingen binnen het bedrijf mee.

“De laatste tien jaar zijn we veranderd van een bedrijf dat werd gedomineerd door consumentenelektronica naar een wereldwijd opererend bedrijf dat zich richt op gezondheidszorg, een gezonde consumentenlevensstijl en duurzame verlichting. Dat heeft heel nadrukkelijk te maken met keuzes.

Blijf voortdurend in contact staan met je omgeving. Wat is de waarde die ik aan de omgeving toevoeg en is de basis daarvan nog steeds de basis voor het succes van de toekomst? Zo niet, dan moet je handelen en heldere keuzes maken. Het besluit om nu als twee leidende concerns op het gebied van Gezondheid en Verlichting verder te gaan past daar ook in.”

Kernwaarden

Deze wereldspeler richt haar domeinen in op het leveren van een bijdrage aan grote maatschappelijke thema’s: gezondheid, energie en welzijn. “We focussen, handelen snel, maken keuzes en investeren in gebieden waar zich kansen voordoen.”

Al sinds de productie van de eerste Philips-gloeilamp 125 jaar geleden, zijn innovatie en een benadering waarbij de mens centraal staat belangrijk voor het bedrijf. De ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg springen bijzonder in het oog. “Kijkend naar gezondheid gaan we van behandeling naar gezond blijven leven. De mens neemt steeds meer de regie over zijn eigen gezondheid. De zorg verloopt steeds meer via integrale paden.

Het draait om gezond blijven, preventieve zorg, diagnose, behandeling en nazorg thuis. Digitale connected technologie speelt een cruciale rol. Daarin spelen wij een belangrijke rol, de consument komt ons op steeds meer momenten in zijn of haar leven tegen.”

“Veranderingen op allerlei terreinen binnen onze domeinen zijn noodzakelijk."

Alleen in kansen denken en handelen

Hans de Jong behoort absoluut niet tot de mensen die altijd benoemen wat er niet goed is. Integendeel, hij ziet alleen maar kansen. “Veranderingen op allerlei terreinen binnen onze domeinen zijn noodzakelijk. Daaraan willen wij actief bijdragen. Niet volgen, maar voorop lopen. We dragen bij met nieuwe technologieën en we werken op basis van cocreatie het liefst zoveel mogelijk samen met andere partijen aan integrale oplossingen.

De tijd van ontwikkelen achter gesloten muren ligt ver achter ons. In Afrika werken we samen met bijvoorbeeld overheden, lokale partijen en NGO’s. In de westerse wereld creëren we samen met onder meer kennisinstellingen, academische ziekenhuizen, zorginstellingen en verzekeraars. We kijken naar hoge kwaliteit van zorg, maar ook naar betaalbaarheid. Wij zijn ervan overtuigd dat we daar een zeer waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.”

Zinvolle en duurzame innovaties

Philips zoekt ook nadrukkelijk de samenwerking met startups. “Dat doen we bijvoorbeeld als investeerder, maar ook als coach van snelgroeiende techbedrijven. Het is belangrijk dat bedrijven als Philips daarin het voortouw nemen. Wij leren weer van de focus van de kleine ondernemers. Met al onze partners werken we aan zinvolle en duurzame innovaties die mensen helpen goed te leven, gezond te blijven en van het leven te genieten.”