Hierdoor kom je als consument al vrij gauw terecht bij producten van verzekeraars. “Heb je daar eenmaal voor gekozen, dan is er daarna geen mogelijkheid meer voor begeleiding in asset allocatie en fondskeuzen. Je moet namelijk beleggen in de fondsen van de productaanbieder”, zegt Theo Andringa, Voorzitter van Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs.

Als alternatief moet het volgens hem mogelijk worden om een tweetal beleggingsrekeningen te kunnen openen. Een fiscale, die je opgeeft in Box 1 en een niet-fiscale, die je opgeeft in Box 3. Een manier van werken die in de Verenigde Staten wordt gehanteerd onder de noemer 401K plans. Het geld wat op deze manier wordt opgebouwd door werknemers, is vooral bedoeld voor het pensioen.

Hoewel er nog niet veel beweging te merken is richting zo’n systeem in ons land, ziet Andringa wel dat steeds meer mensen er interesse in tonen. Wat een voordeel op kan leveren voor consumenten. “De verantwoordelijkheid schuift in dit systeem meer naar de consument. Die kan bij een vermogensbeheerder advies inwinnen, wat meer speelruimte geeft dan momenteel het geval is. Maar het vinkje aan en uitzetten op de beleggingsrekening voor Box 1 of 3 is helaas nog niet mogelijk”, aldus Andringa.