‘Private equity’ is risicodragend vermogen voor de financiering van niet beursgenoteerde ondernemingen. Directeur Nederlandse Vereniging van Participatie Maatschappijen Tjarda Molenaar, vertelt er meer over.

“Participatiemaatschappijen investeren kapitaal dat zij hebben opgehaald bij pensioenfondsen, institutionele beleggers en welgestelde families. Zij investeren momenteel in ongeveer 1300 Nederlandse bedrijven die geld nodig hebben voor bijvoorbeeld groei, overnames of bedrijfsopvolging. De Nederlandse participatiemaatschappijen hebben samen twintig miljard euro onder beheer.”

Investeringen dalen

Participatiemaatschappijen zijn dus belangrijke verschaffers van deze financieringsvorm. Het gaat daarbij altijd om een minimale investering van 250.000 euro. “Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf vreemd vermogen nodig heeft, maar meestal gaat het om groei, overname, bedrijfsopvolging of uitbreiding van activiteiten naar het buitenland.

De vraag naar financiering neemt de laatste jaren wel toe, maar dat leidt niet persé naar meer investeringen omdat het bedrag per investering daalde. Het investeringsbedrag zakte vorig jaar van 2,1 naar 1,3 miljard.”

Gedeelde zeggenschap

Molenaar stelt dat een ondernemer zich bijtijds af moet vragen of private equity wel past bij de wensen en opvattingen van de onderneming. “Financiering door een investeerder impliceert een nieuwe aandeelhouder die zich meestal intensief met het bedrijf gaat bemoeien. Men moet daarom bereid zijn de zeggenschap te delen.

En hoewel het delen van de zeggenschap soms als negatief naar voren wordt gebracht, kan het ook heel gunstig zijn als een bedrijf zoekt naar de investeerder die het bedrijf verder brengt. Denk bijvoorbeeld aan iemand met veel verstand van internationalisering als een bedrijf wil expanderen naar het buitenland.”

De investeringen zijn altijd tijdelijk. “Een investeerder stapt in, voert het plan uit dat samen met de ondernemer gemaakt is, en verkoopt het aandeel in het bedrijf weer verder. Het gebeurt ook dat het gehele bedrijf verkocht wordt aan een nieuwe partij.”

Om private equity goed te laten verlopen is het essentieel dat de belangen van zowel het bedrijf als de investeerder parallel lopen, stelt Molenaar. Ze heeft enkele tips om een aanvraag kans van slagen te geven: “Ben open en eerlijk over de reden van de aanvraag en wacht niet te lang. Het kost tijd voordat er over de aanvraag beslist wordt.” Van de honderd aanvragen per jaar, worden er gemiddeld drie gehonoreerd.