Albert Jan Thomassen

Albert Jan Thomassen
Directeur, Vereniging Familiebedrijven Nederland

“Als vereniging willen wij voor onze leden een inspirerende netwerkplek zijn. Daarom organiseren we bijeenkomsten en op maat gemaakte educatieprogramma’s, bieden we een digitaal informatieplatform en fungeren we als intermediair voor 'leden-helpen-leden'.

Daarnaast zijn we de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van familiebedrijven.”

Juist nu investeren

“De familiebedrijven komen door de bank genomen goed uit de financiële crisis. Daar zijn meerdere redenen voor. Familiebedrijven hebben vaak wat meer vet op de botten en zijn conservatiever gefinancierd. Daardoor zijn ze beter in staat om tegenslagen op te vangen en houden ze het ook langer vol.

Een andere reden is dat ze veel meer op de lange termijn zijn gericht. Ik zie bijvoorbeeld dat er juist nu wordt geïnvesteerd, terwijl andere bedrijven daar mee zijn gestopt of het opschorten.

Daarmee ondermijn je de activiteiten om straks weer succesvol te kunnen zijn. Het derde aspect is dat vooral de oudere familiebedrijven vaker door een crisis zijn gegaan en weten wat ze wel en niet moeten doen.”

Family equity

“Geld is een productiemiddel. Wie kan dit middel tegen de beste condities leveren? We zien dat kleinere familiebedrijven moeilijker aan kapitaal kunnen komen. Het businessmodel van banken is daar mede debet aan. Zij zijn onvoldoende in staat om kleine financieringen te beoordelen en te verstrekken.

Nieuwe initiatieven juich ik toe. Je ziet ze in twee vormen. Allereerst ondernemers die elkaar helpen. De Kredietunie in Amersfoort is daarvan een mooi voorbeeld. De tweede vorm is de opkomst van family equity: vermogende families die in andere bedrijven investeren. Ze gaan niet voor het hoogste rendement, maar zoeken gewoon een goede investering.”

Verandering

“Ik zie dat familiebedrijven bezig zijn met groei. Daar hoort bij dat ze bewust gaan nadenken over internationalisering, op zoek naar nieuwe markten met innovatieve producten. Daarbij speelt vooral de volgende generatie een grote rol. Zij hebben nog meer dan de voorganger de energie, ambitie en drive om dat voor elkaar te krijgen.

Het is heel belangrijk om te beoordelen of het huidige businessmodel bij die ontwikkeling past. Je moet niet denken: de crisis is voorbij, dus we kunnen de draad weer oppakken waar we in 2008 waren gebleven. Zoek het nu bijvoorbeeld in samenwerking met anderen. Daar hoort ook het delen van kennis ook bij.”

Business first

“Kijkend naar het vraagstuk van de opvolging, constateer ik dat daar met een open blik naar wordt gekeken. Er wordt meer bewust op kwaliteit gestuurd, het is steeds meer business first. Een toenemend aantal familiebedrijven ziet nut en noodzaak in van het aan boord halen van externe deskundigheid. Juist om een spiegel voorgehouden te krijgen, om de checks en balances te hebben.”

Over Albert Jan Thomassen


Albert Jan Thomassen is bedrijfskundige en gespecialiseerd in opvolgings-, eigendoms- en governance-vraagstukken van familiebedrijven en vermogende families. Hij is directeur van FBNed, de vereniging Familiebedrijven Nederland.

Als bestuursadviseur wordt hij regelmatig gevraagd door ondernemers, commissarissen of families om hen te adviseren rondom opvolging, eigendom en family business governance. Hij is fellow van het Family Firm Institute en lid van het management committee van European Family Businesses.