Van Bommel maakt al schoenen sinds 1734. En nog steeds is het bedrijf uit Moergestel in handen van de familie. Momenteel zijn de broers Reynier, Floris en Pepijn alle drie zowel eigenaar als directeur en verloopt de samenwerking doorgaans zonder ook maar een enkele wanklank. Vermoedelijk doordat er zo veel is vastgelegd, meent CEO Reynier van Bommel.

Reynier van Bommel

Reynier van Bommel
CEO van familiebedrijf van Bommel

“Soms hoor je wel dat er binnen families knallende ruzies ontstaan, maar daar hebben wij helemaal geen last van. Dat komt wellicht ook doordat we alle drie onze eigen kwaliteit hebben met aparte werkterreinen die elkaar niet bijten.

Ik ben zelf meer van de commercie, terwijl mijn andere broer bijvoorbeeld juist weer heel creatief is. We hebben elk een heel andere rol binnen Van Bommel en een ander specialisme.”

Geen onenigheid

De opvolging en eventuele bijbehorende regels zijn niet vastgelegd. De vader van de drie ging eigenlijk per toeval ‘in de zaak’ en bleek ook de enige te zijn die dat wilde. Hij kocht derhalve halverwege de jaren tachtig zijn familie uit en liet vervolgens bij de notaris de meest uiteenlopende zaken vastleggen.

Reynier van Bommel: “Eén van die dingen was bijvoorbeeld dat hij op zijn zestigste zou stoppen met werken. Maar er zijn ook wat punten die ons moeten behoeden voor onenigheid. Hij liet noteren hoe men bijvoorbeeld directeur wordt in dit bedrijf. Dat kan pas als drie commissies daar unaniem mee instemmen. Ik mocht directeur worden, maar de voorwaarde was bijvoorbeeld wel dat ik me zou laten coachen voor die functie.

"Er zijn verschillende documenten en een huishoudelijk reglement die we in de toekomst willen samenvoegen in een statuut.”

Onze vader is vanaf 1994 begonnen aandelen te verdelen. Met de deal dat ieder die weer moest verkopen aan de andere twee broers als we op ons 31e niet binnen het bedrijf werkzaam waren. En zo zijn er nog wel meer afspraken gemaakt. Zo hebben we alle drie precies hetzelfde testament. Dat geeft duidelijkheid over wat er met de aandelen gebeurt als één van ons iets overkomt.

Een andere regel is dat er geen partners in het bedrijf komen werken en dat onze oom de boel op zich neemt als we alle vier zouden overlijden. Een familiestatuut hebben we niet, maar het staat wel hoog op mijn to do-lijst. Er zijn verschillende documenten en een huishoudelijk reglement die we in de toekomst willen samenvoegen in een statuut.”

Horrorverhalen

Reynier van Bommel voelt de afspraken niet als beperkend, maar juist als helder en duidelijk. “Het grote voordeel is dat we wat potentieel fout kan gaan hebben afgeschermd op papier. Ik hoor wel eens horrorverhalen over senior van 85 die nog in het bedrijf rondwandelt en zich overal mee bemoeit of de kouwe kant die zijn mening opdringt. Die problemen zullen wij niet krijgen. Dat alles voor iedereen helder is, komt het bedrijf alleen maar ten goede omdat we ons kunnen richten op het werk.”

Voor de opvolging is tot op heden zogezegd niets concreets geregeld. Wel verwelkomt Reynier binnen niet al te lange tijd zijn eerste kind. Mogelijk het eerste lid van de tiende generatie schoenmakers? “Zou kunnen. We gaan in de toekomst maar eens bedenken hoe die opvolging dan eventueel vorm krijgt.”