Theo Andringa, voorzitter van Vereniging van Vermogensbeheerders & -Adviseurs, ziet de voordelen er zeker van in. “Directe beloning zorgt voor een ‘level playing field’, tussen financiële instellingen waar zowel adviseurs als klanten baat bij hebben.

Nieuw is het werken met een directe beloning niet. Bij vermogensbeheer lag het vermogen al ten grondslag aan de vergoeding, waardoor er altijd al een zelfde soort manier van werken werd gehanteerd. Zo waren de beheerkosten bijvoorbeeld al een bepaald percentage van het totale vermogen.

Vraag: Hoe uit de toenemende zorgplicht van vermogensbeheerders zich?

Antwoord: Beheerders stellen klantwensen centraal en spelen in op veranderende omstandigheden.

Goede inventarisatie

Een andere ontwikkeling binnen het vermogensbeheer is de toenemende zorgplicht. Vanuit de politiek wordt er steeds meer op gestuurd dat vermogensbeheerders klanten centraal stellen. De beheerder schuift meer op naar de wensen en doelen van de klant.

Monitoring van veranderingen binnen die wensen en het begeleiden van klanten om hun doelen te behalen, moeten de kern vormen van de dienstverlening. “Dat vraagt om een andere mindset”, stelt Andringa. “We merken bij onze leden dat zij zeker open staan voor deze verandering. Er is ook softwaretooling beschikbaar om de klantwensen visueel te maken. Bijvoorbeeld door meerdere scenario’s op te stellen en samen met de klant te kijken hoe de doelen het beste behaald kunnen worden.”

De klant centraal stellen vertaalt zich volgens Andringa in de praktijk in het maken van een goede inventarisatie van de klantwensen, die niet stopt bij het louter inventariseren van doelstellingen. Belangrijk is bijvoorbeeld ook om veranderingen in de persoonlijke situatie te monitoren en daarop in te spelen. “Dat kan alleen als je goed persoonlijk contact hebt met een klant. We zijn geen productverkopers, maar richten ons op het ontzorgen van klanten.”

Totale kosten

Het provisieverbod dat door de wetswijzigingen werkelijkheid zal worden, zorgt ervoor dat klanten zelf bewustere keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld tussen execution only, vermogensadvies en vermogensbeheer. Advies- en execution only diensten leken gratis, maar waren dit niet. De betrokkenheid van de dienstverlener neemt daarbij stapsgewijs toe.

Andringa benadrukt het belang dat klanten goed weten waar ze aan toe zijn. Zo verschilt de zorgplicht tussen de drie verschillende diensten. “Wanneer je voor execution only kiest en bijvoorbeeld via internet deelneemt in een fonds, dan kun je geen beroep doen op de uitgebreide zorgplicht”, geeft de voorzitter als voorbeeld.

Om de helderheid binnen de sector nog verder te vergroten, pleit Andringa voor meer aandacht voor de ‘total cost of ownership’. Wat heeft alles nu gekost?  “Momenteel zitten er nog veel kosten verborgen in het product. Wij willen toe naar een totaalstaatje waar alle betrokken partijen aan mee werken. Dan kunnen klanten echt zien welke kosten ze hebben gemaakt.”