Sinds drie jaar wordt Hans Winters ondersteund door een gerenommeerde private bank. Toen zijn vaste adviseur toentertijd overstapte naar deze bank, moest hij de afweging maken of zij hem het best van dienst zouden kunnen zijn.

Voor Winters was de doorslaggevende factor op dat moment het feit dat het om een relatief kleine bank ging, gespecialiseerd op vermogensbeheer. Zij bieden hem dan ook diensten aan op het gebied van financieel advies, met het doel om daarmee een bepaald rendement te behalen. Daarnaast speelt de bank zijdelings ook een rol bij het beheer van het vermogen in de onderneming.

Verwachtingen

Toen Winters de overstap maakte naar de bank, werd hij door een uitgebreid intaketraject geleid. “We zijn met elkaar rond de tafel gaan zitten en hebben bijvoorbeeld besproken in hoeverre de belegging risicovol mocht zijn en wat mijn specifieke wensen waren op het gebied van het rendement”, vertelt Winters. “Vervolgens hebben zij een financiële planning gemaakt voor de komende jaren. Daarbij werd ook gesproken over een eventuele vermogensoverdracht in de toekomst.”

“Het hele pakket van diensten maakt het voor mij vele malen makkelijker om een helder beeld te hebben van mijn financiële situatie op de lange termijn.”

De bank zorgt er tijdens deze intakeprocedure zelfs voor dat de verwachtingen van de klant op het gebied van communicatie zijn besproken. “In principe heb ik alleen contact met mijn bankier. Daarnaast neemt mijn beleggingsadviseur regelmatig contact met mij op wanneer er onrust op de beurs is. Dan kan hij mij inlichten over de situatie en me voorbereiden op eventuele onverwachte beslissingen die gemaakt moeten worden”, legt Winters uit.

“Het hele pakket van diensten maakt het voor mij vele malen makkelijker om een helder beeld te hebben van mijn financiële situatie op de lange termijn.”

De meerwaarde

De langdurige relatie tussen Winters en zijn bankier heeft een sterke basis van vertrouwen. “Het is heel plezierig als een financieel adviseur je goed aanvoelt, weet welke risico’s je wel of niet wilt lopen en begrijpt waar je mee bezig bent.

Als iemand afstandelijk is, heeft dat consequenties voor de zakelijke vrijheid”, aldus Winters. Daarnaast heeft de persoonlijke benadering tot gevolg dat de klant het gevoel krijgt dat er in zijn belang wordt gehandeld, in plaats van in het belang van de bank. “Natuurlijk investeert de private bank in een bepaald rendement, maar de persoonlijke aanpak leidt ook tot tevreden klanten. Het wederzijds vertrouwen is erg waardevol.”

De meerwaarde ervan is te verklaren door het feit dat iedere klant een unieke positie heeft waarin onder andere eigen vermogen, ondernemerschap, belangen van de familie, oudedagsvoorziening en bestedingsruimte op verschillende manieren een rol kunnen spelen. “Het zijn vaak complexe financiële situaties waarin het prettig is als een adviseur helder uitlegt welke keuzes je als klant kan maken.”