Sander Marges

Sander Marges
Partner Van Benthem & Keulen

“Mijn ervaring is dat bij familiebedrijven de lange termijn voorop staat. Toch krijgen onderwerpen als governance en opvolging lang niet altijd voldoende aandacht.” “Als er binnen de familie al wordt gesproken over governance en opvolging, krijgen de voornemens vaak niet concreet handen en voeten; meestal door al dan niet vermeende gevoeligheden binnen de familie. Dat is een gemiste kans. Ik wijs ondernemers er dan ook op als ik de indruk heb dat op deze terreinen nog winst kan worden geboekt.”

Die winst zou volgens Marges met betrekking tot governance bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het instellen van een Raad van Commissarissen of Raad van Advies. “Deze kunnen een nuttig klankbord zijn en het geruststellende gevoel geven dat de ondernemer er niet al- leen voorstaat. Het is belangrijk om tijdig deskundigheid van buiten te halen, zodat de onderneming niet valt of staat bij alleen de knowhow van de ondernemer. Sommige familiebedrijven hebben er echter moeite mee om externen toe te laten.”

Ook goede afspraken over opvolging zijn van groot belang, vindt Marges. “Door op de juiste wijze te structureren, kunnen gevoeligheden vaak worden voorkomen of weggenomen, zodat de managementaandacht bij het ondernemen kan blijven. Als conflicten over de opvolging via de rechter moeten worden opgelost, dan is ook de familieband vaak onherstelbaar verstoord. Dat is natuurlijk eeuwig zonde.”

Juiste verankering

“Ook bij een verkoop aan derden onderscheidt het familiebedrijf zich”, weet Marges. “Meer nog dan bij andere bedrijven gaat het daar vaak niet alleen om de juiste prijs, maar bijvoorbeeld ook om het behoud van de identiteit van de onderneming en het waarborgen van de werkgelegenheid. Ook dan is het aan de juridisch adviseur om erop toe te zien dat er voldoende aandacht is voor de waarden van de familie.”

Internationalisering

Bij het streven naar internationalisering spelen externen ook een voorname rol, aldus Marges. “Zeker in landen als India en China heb je te maken met autoriteiten die veel invloed hebben op het bedrijfsleven. Zonder kennis van de regelgeving ter plaatse is het onmogelijk om daar succesvol te zijn.

Zelf maken wij bij het adviseren over de lokale regelgeving gebruik van de kennis van onze buitenlandse partners. Dat is niet alleen juridische kennis, maar ook kennis van de markt. Zo spelen wij ook vaak een rol bij het zoeken naar een partner in business. Samen met de ondernemingsgeest van het familiebedrijf zorgt dat voor de benodigde slagkracht.”