Dominique van Hilten

Dominique van Hilten
Managing partner van een internationaal familiebedrijf

“De menselijke kant van het kapitaal is net zo belangrijk als het financiële kapitaal”, zegt Dominique van Hilten, managing partner van een internationale family office. “Uiteraard wil je beide behouden over meerdere generaties en verdient die zogeheten duurzaamheid de nodige aandacht.

Family governance

In family governance doe je dat door naast de financiële kant ook door families te coachen, te ondersteunen en te onderwijzen.”

Wanneer een familie in de loop der tijd kapitaal heeft verworven is het overgangsproces van plannen en investeren naar volgende generaties vaak een problematische en ingewikkelde aangelegenheid, met zijn eigen maatstaven, concepten en jargon.

Voor een beginner kan dit worden ervaren als het luisteren naar een vreemde taal. “Niet voor niets wordt er gezegd –en dat is universeel- dat de ene generatie iets opbouwt, waar de volgende van leeft en wat die erna afbreekt. Met family governance probeer je over die derde generatiedrempel heen te stappen waarna de kans op succes van behoud en continuïteit aanzienlijk wordt vergroot”.

Drie pijlers

Er zijn volgens Van Hilten drie pijlers belangrijk. Familiewaarden en tradities, filantropie/impact investing en financiële kennis.“Enerzijds gaat het om wat een familie belangrijk vindt in het leven. Is dat bijvoorbeeld iets terugdoen voor de maatschappij?

Het is belangrijk om bepaalde altruïstische tradities in te bedden in een familie en ervaringen te delen, zodat je een verticaal bindmiddel hebt tussen de generaties. Tegenwoordig zie je overigens dat bijdragen niet alleen geheel filantropisch zijn, geen onbaatzuchtige giften dus, maar dat er sociaal en financieel wordt geïnvesteerd met de hoop op betere resultaten en rendement voor de verkrijger.

Niettemin kun je door filantropie of impact investing wel de volgende generatie in de family governance betrekken. Dit doe je door hen een deel van het vermogen hieraan te laten besteden en managen. Daarmee leert deze tegelijkertijd om te gaan met het familievermogen.

Onder de financiële kennis, de derde pijler, valt onder meer de technische kennis van het investeren en vermogensbeheer en komt aan bod hoe je een goede gesprekspartner wordt ten aanzien van je adviseurs, welke vragen je hen stelt en hoe je risico’s beheerst.”

Welvaartszorgen

Family governance is dus een essentiële factor voor het behoud van het familiekapitaal over verschillende generaties. Het is raadzaam om de volgende generatie al op jonge leeftijd (tussen de 18 en 35 jaar) te betrekken.

“Vaak vinden mensen het onderwerp ‘welvaartszorgen’ lastig om te bespreken, maar het is wel nodig om het kapitaal en familiewaarden te waarborgen. Een goede adviseur kan van dienst zijn. Die beschikt bij voorkeur over persoonlijke ervaring en een zeer gedegen financiële kennis, maar heeft eveneens oog voor de menselijke kant van het verhaal. Beide zijn net zo belangrijk, want het gaat lang niet alleen om geld.”