Er is namelijk een verschuiving gaande naar andere kredietvormen, al is nu nog zo’n 90 procent van het mkb bancair gefinancierd, vertelt de secretaris Algemeen Economisch Beleid. “Maar nog voor je nadenkt over krediet moet het businessplan gereed zijn waarin antwoorden aan bod komen op vragen zoals wat je gaat doen en hoe je aan je cashflow komt. Daarnaast moet je weten hoeveel geld je nodig hebt en wat voor type geld.”

Financiering

Hoewel een lening bij de bank misschien het meest voor de hand liggend lijkt, moet de (franchise) starter ook andere opties overwegen, merkt hij op. “Door de crisis is de rol van de bank als belangrijkste financier iets aan het veranderen. Ondernemers hebben er hun neus gestoten en banken zijn risicomijdend, dus moeten die eersten wel meerdere financieringsbronnen aanwenden.”

De eerste stap die mensen zetten is vaak geld lenen bij ouders of andere familie. Een relatief nieuwe optie is die van crowdfunding, waarbij er een mix is tussen marketing en het aantrekken van financiering. Met bijvoorbeeld een filmpje op internet wordt het bedrijf zo gunstig mogelijk gepresenteerd om investeerders aan zich te binden. Wie dat op originele wijze doet heeft volgens Wolthuis in potentie een goede bron van klanten en publiciteit.

“Het is ook mogelijk dat de bank vervolgens de andere 50 procent van de financiering op zich neemt. Dit soort samenwerkingen, onder de noemer gestapeld financieren, zien we momenteel opkomen.”

Voor innovatieve ideeën kan er nog wel eens risicokapitaal worden losgepeuterd bij investeerders. Wolthuis pleit ervoor dat de Tante Agaath-regeling terugkomt, een regeling die belastingvoordelen oplevert bij een lening aan een ondernemer.

Ook de bank kan begeleiden naar andere financiers of doorverwijzen.

Ander krediet

Qredits is er speciaal voor starters. In eerste instantie verstrekte deze bank leningen tot 50.000 euro, waarna dit werd verruimd naar 250.000. “Juist dat segment zoekt het vaakst financiering. De bank werkt met vrijwilligers in het beheerproces en wordt gefinancierd door banken, overheid en verzekeraars.

Daarnaast gaan we waarschijnlijk vanaf volgend jaar ook in Nederland Kredietunies zien. Dit zijn initiatieven van verschillende sectoren, denk aan bakkers bijvoorbeeld, die samen de leningen financieren voor nieuwe ondernemers. Waarschijnlijk is begin 2015 de wetgeving op orde.”

Maar wat precies de beste financiering is blijft een lastig vraagstuk. De bank is een bekende partij, maar wat doen de nieuwe? En zijn die betrouwbaar? “Ondernemers hebben hier hulp bij nodig. Een accountant bijvoorbeeld, kan hem of haar bij de hand nemen. Ook de bank kan begeleiden naar andere financiers of doorverwijzen.

Er bestaat ook een internetplatform van onder meer MKB-Nederland dat ondernemers wegwijs maakt. Ook staat beschreven welke stappen een ondernemer moet nemen op weg naar financiering. De meeste ongelukken gebeuren door onvolledige voorbereiding en dus in het overtuigen van de financier hoe de lening terug te betalen. Informatie en begeleiding zijn dus belangrijk.”