Knelpunt voor formule

Uit een enquête onder de leden van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) blijkt dat een derde van de ondervraagde franchiseformules momenteel geen gebruik maakt van een online verkoopkanaal. Een verklaring hiervoor is dat franchiseformules te maken hebben met zelfstandige ondernemers die verschillende belangen hebben.

Het grootste knelpunt voor een franchiseformule is de franchisenemers te overtuigen van de toegevoegde waarde van een online verkoopkanaal. Verder vraagt de verdeling tussen de kosten en de baten om aandacht. “Voor een goede invulling van e-commerce zijn onderlinge afspraken nodig, zoals de omgang met retouren van online aankopen in winkels. Dat kan soms lastig zijn”, vertelt Romana Engeman, algemeen directeur van de NFV.

Online business model

Het opzetten van een goed online verkoopkanaal gaat bovendien gepaard met hoge investeringen. Franchiseformules kunnen gezamenlijk online initiatieven opzetten en de kosten en de baten spreiden. Engeman: “De franchiseformule is een sterke formule. Juist online, waar niet altijd duidelijk is wie de afzender is, heb je veel voordeel van een betrouwbaar merk. Dat zouden meer franchisers zich moeten realiseren.”

De helft van de ondervraagde franchiseformules geeft de voorkeur aan een gecombineerd online business model, waarbij de franchisegever en franchisenemer op online gebied samenwerken. Een kwart kiest voor een online model dat vanuit de centrale organisatie wordt ontwikkeld en geëxploiteerd.