Franchise Feiten

Binnen de franchisewereld zijn er continue veranderingen. Wel is er over de jaren heen een duidelijke tendens te zien. Ondanks de recessie blijft de totale omzet van franchiseondernemingen stijgen. Daarnaast neemt het aantal medewerkers en het totale aantal vestigingen nog steeds toe.

Binnen de sector Detailhandel – Non Food zijn de meeste franchisevestigingen in Nederland. Het aantal franchiseformules is daarentegen in de dienstverlenende sector het hoogst. In de sector Detailhandel – Food zijn de meeste medewerkers  werkzaam. In deze branche is ook de totale omzet het hoogst.

Kortom, het aansluiten bij een formule die al bewezen is heeft een aantoonbare kracht en is zeker het overwegen waard.

 In een notendop

  • Ondanks de recessie blijft het totale aantal vestigingen, het aantal medewerkers en de totale omzet in franchiseondernemingen stijgen.
  • De sector Detailhandel – Non Food heeft de meeste vestigingen binnen de franchisebranche.
  • Het hoogste aantal franchiseformules is te vinden in de dienstverlenende sector.
  • De sector Detailhandel – Food heeft het hoogste aantal medewerkers en heeft in totaal de hoogste omzet binnen de franchisebranche.
Bron: Nederlandse Franchise Vereniging

“Lange tijd namen franchiseondernemingen niet zo’n belangrijke positie in, de laatste jaren echter verandert dat snel. Ik denk dat de oorzaak tweeledig is: franchiseformules doen het gemiddeld beter dan filiaalbedrijven en ook de franchisenemer presteert beter.”

Khouw denkt dat dit laatste vooral komt doordat het franchiseconcept veel ‘ondernemerszorgen’ uit handen neemt. “Geen zorgen over het assortiment, een pand, kassasysteem of marketing, daardoor kan de franchisenemer zich helemaal richten op het ondernemen zelf.”

Sterke groei

Een franchiseonderneming starten heeft ook voordelen volgens Khouw. “Een dergelijke onderneming is een bedrijfsmodel en groeit vaak sneller dan een reguliere zaak”. Binnen de horeca en retail zijn franchiseondernemingen wel bekend; grote warenhuizen en fastfoodketens die overal verspreid via dezelfde formule werken.

“Er is nu een nieuwe trend aan het ontstaan, dienstverleners zetten ook franchiseorganisaties op. Dat gebeurt vooral regelmatig in de accountancy en in de zorg. Thomashuis en Herbergier zijn daar goede voorbeelden van.

Door dergelijke initiatieven hoeven mensen met een verstandelijke beperking (Thomashuizen) of ouderen die echt niet meer thuis kunnen wonen (Herbergier) niet naar een verzorgingshuis of instituut, maar blijven in een veilige en huiselijke omgeving. De franchisenemers leveren de zorg rond de cliënten. Ik verwacht dat dergelijke initiatieven sterk gaan groeien, zeker nu de AWBZ-zorg overgeheveld is naar de gemeente vanaf 2015.”

Ondernemer zijn is belangrijkst

Zorg als rode draad dus in steeds meer franchiseondernemingen. “Door het slim organiseren van de ‘achterkant’(ICT, inkoop, marketing) houdt de ondernemer aan de ‘voorkant’ meer tijd over voor de zorg voor cliënten. Dat is voor die ondernemers van toegevoegde waarde.”

Khouw praat liever over franchise-ondernemer dan over franchisenemer. “Een franchisenemer móet ondernemer zijn, anders mislukt het. Ik vraag aan mijn cliënten dan ook altijd eerst waarom ze ondernemer willen worden en of de beoogde franchiseorganisatie wel bij hem/haar past.

Financiële middelen

Een franchisenemer heeft financiële middelen nodig om te beginnen. “Een bankier zal nog maar zelden 100 procent lenen, deze stuurt aan op solvabiliteit. Dat betekent dat er bij een benodigd bedrag van 100.000 euro toch 30.000 euro eigen geld nodig is. Gelukkig zijn er tegenwoordig andere manieren om aan geld te komen zoals crowdfunding. Het is verstandig om je daar tijdig in te verdiepen.”