Brigit Gerritse
Directeur van de Nederlandse Raad van Winkelcentra

"We hebben in Nederland te veel winkeloppervlak", constateert Gerritse. "Niet iedere eigenaar kan voldoende rendement maken. Als we meer vitale winkelcentra willen, moeten we meters uit de markt halen.

Dat is lastig: waar dan, en door wie? Daarnaast moet er op andere plekken mogelijkheid zijn om uit te breiden, we moeten immers ook kunnen vernieuwen." 

De Nederlandse Raad van Winkelcentra is als netwerkorganisatie continu bezig om door onderzoek en kennisdeling overheden, winkelcentra en ondernemers te faciliteren om tot de beste keuzes te komen. "Wij proberen oplossingen inzichtelijk te maken en de consequenties van de verschillende opties in kaart te brengen.

Er is niet één oplossing waarmee je alle winkelcentra die in moeilijkheden verkeren uit het slop kunt trekken. Elk winkelgebied, en ook elk pand, heeft eigen kwaliteiten met kansen voor een beter perspectief."

Niet slopen

"Duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde", benadrukt Gerritse. "Wij adviseren dan ook altijd om in plaats van slopen van vastgoed eerst te kijken of je er een nieuwe bestemming voor kunt vinden. Ook samenwerken is een sleutelwoord. Optrekken met omliggende gemeenten en eigenaren- en ondernemersverengingen is cruciaal voor een goed resultaat." 

''De consument kiest niet voor winkelcentra die voornamelijk als koopmachines worden gebruikt''

"Het voordeel is dat we in Nederland jarenlang hebben ingezet op bruisende binnensteden en vitale kernen", noemt de NRW-directeur als een groot pluspunt. "De belangrijkste winkelgebieden zitten nog steeds in de binnensteden. Daardoor zijn veel winkelpanden die leegkomen zonder veel aanpassingen heel geschikt voor andere functies."

Ook voor leegstaande winkelpanden in aanloopstraten en voor noodlijdende centra aan de randen van de stad liggen er volgens Gerritse voldoende kansen.

"Door bijvoorbeeld lagere huurprijzen en betere bereikbaarheid is hier ruimte voor kleine, lokale ondernemers. Of voor bijzondere winkels met een specifiek assortiment die ook consumenten van buiten de regio aantrekken."

Zachte factoren

Winkelgebieden zijn succesvol als ze een sociale waarde hebben, stelt Gerritse aan de vooravond van het NRW-jaarcongres met als thema 'Geluk verkoopt!'. "De consument kiest niet voor winkelcentra die voornamelijk als koopmachines worden gebruikt. In onze sector heeft iedereen het al jarenlang over beleving, maar het zijn veel meer de zachte factoren waar de klant voor kiest."

"Vaak zijn dat aspecten waar ook naar wordt gekeken bij binnenstedenmanagement. Zijn er extra voorzieningen? Is er voldoende horeca? Is de openbare ruimte goed ingericht, met bijvoorbeeld een bankje waar je even in de zon kunt zitten?

Vooral die sociale kanten zorgen ervoor dat consumenten graag terugkomen en binding krijgen met een winkelgebied. Juist die zachte kanten dragen bij aan succesvolle winkelcentra."