Paul van Wageningen

Paul van Wageningen
Partner bij adviesbureau Franchise-Match

Bruna en Febo zijn franchisemerken van het allereerste uur. Sindsdien zijn er een hoop franchisemerken in de winkelstraat bijgekomen. Nederland is een echt franchiseland en kent tot dusver weinig regelgeving. Dit is niet zonder risico’s blijkt in de praktijk.

De samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever is niet altijd gelijkwaardig. Vandaar dat de Nederlandse Franchise Code in februari is gepubliceerd. Deze gedragscode heeft als doel de positie van franchisenemers beter te beschermen en een gezonde en evenwichtige franchise te bevorderen.

Formaliseren noodzakelijk

“Met deze code worden in feite de rechten en plichten van zowel de franchisegever als franchisenemer geregeld,”  stelt Paul van Wageningen, Partner bij adviesbureau Franchise-Match. “De zwakkere partij – de franchisenemer wordt hiermee beter beschermd tegen schade.” De gedragscode wordt nog niet door alle partijen gedragen. Veel franchisegevers vragen zich af of de gedragscode de kwaliteit van hun merk voldoende zal beschermen.

Toch denkt Van Wageningen dat ondernemers er in de toekomst niet aan zullen ontkomen om de samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever nog beter vast te leggen. “Een toenemend aantal landen, zoals bijvoorbeeld Zweden en Frankrijk, kennen strenge wetgeving als het gaat om franchising. Vaak zijn dit landen overigens, waar franchise zeer succesvol is. In onze ondersteuning van Nederlandse franchiseorganisaties die naar het buitenland willen, ontkomen we er daarom niet dan om de strenge normen te hanteren”

Ondernemersgeest

De afgelopen 15 jaar is het aantal franchisemerken in Nederland enorm gegroeid. Waarom kiezen steeds meer ondernemers voor een franchiseconcept?  Van Wageningen: “De ondernemersgeest zit van oudsher in onze genen.

Naast dat je minder opstartkosten hebt kun je sneller groeien en er staat een merk achter je.

Ondernemen in Nederland is ook relatief gemakkelijk, je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel en je kunt starten. Daarnaast is onze bureaucratie en regelgeving voorspelbaar, bijvoorbeeld wanneer en hoe je aangifte moet doen.

Onder normale omstandigheden krijg je als franchisenemer veel ondersteuning van de franchisegever. Er wordt weleens gezegd dat franchising daarmee een veilige vorm van ondernemen is. Dat is zo, naast dat je minder opstartkosten hebt kun je sneller groeien en er staat een merk achter je. Echter, je moet als franchisenemer nog steeds zelf acquisitie doen en een goed product afleveren.”

Vestigingsplaatsanalyse

Het al dan niet slagen van een franchisevestiging zit vooral in de voorbereiding. Voordat de franchiseovereenkomst getekend wordt, is het verstandig dat zowel franchisenemer als franchisegever zich goed oriënteren. Van Wageningen: “In feite kun je bij een goed franchisemerk maar twee fouten maken; een verkeerde business partner of verkeerde locatie kiezen. Het eerste kun je voorkomen door veel gesprekken met elkaar te voeren en je goed in te lezen.

Voor het kiezen van een juiste vestigingsplaats is een analyse essentieel. In een dergelijke analyse onderzoek je zaken als het niveau van de welstand en de demografische gegevens van een bepaald gebied. Op basis van deze gegevens kan je als ondernemer een omzetprognose maken, waarmee je makkelijker geld kunt lenen van de bank.

Master franchise

Het gunstige ondernemersklimaat in Nederland trekt ook veel buitenlandse bedrijven. Franchisegevers gebruiken ons land vaak als springplank naar andere landen als ze hun concept willen uitbreiden. Dat heeft meerdere redenen; Nederland is een compact land met een dichte bevolking, consumenten zijn daardoor makkelijk te bereiken. Het wegennetwerk is goed op orde en er is een modern IT-infrastructuur.

Wanneer een buitenlandse franchisegever haar formule wil uitbreiden, wordt een master franchise aangesteld.

Bovendien spreken Nederlanders hun talen en is het een politiek stabiel land. Dit alles zorgt ervoor dat Nederland voor buitenlandse franchisegevers voorspelbaar is. Wanneer een buitenlandse franchisegever haar formule wil uitbreiden, wordt een master franchise aangesteld om de formule verder uit te rollen.

Deze master franchise koopt als het ware het werkgebied in het land op en krijgt dan de verantwoordelijkheid om, onder andere, franchisenemers te zoeken om te sub-franchisen. De master franchisenemer krijgt ondersteuning vanuit het hoofdkantoor van de franchiseorganisatie in het buitenland.

Aandachtspunten

Van Wageningen verwacht met name in de food sector een groei de komende jaren. Er zullen steeds meer eisen worden gesteld aan zowel de franchisegever als de franchisenemer op het gebied van begeleiding en kennis van technologie. Franchisenemers moeten social media goed weten in te zetten en het vermogen hebben om klanten enthousiast te maken over hun merk. Dat heeft alles te maken met beleving van het merk en wat voor emotie het oproept bij consumenten.

“Bij een sterk merk voelt de consument gelijk iets,” legt Van Wageningen uit. “Dat heeft veelal met gedrag te maken; bijvoorbeeld is het personeel vriendelijk en wordt je goed geholpen.  Je moet in alles wat je doet, je merk uitstralen.  Een voorbeeld: als je bij McDonalds gaat werken, zorgen ze ervoor dat je ketchup in je bloed hebt, iedereen is daar het merk.

Op hun beurt zullen franchisegevers nog meer aandacht moeten gaan besteden aan de begeleiding van franchisenemers. Om ervoor te zorgen dat hun merk kwalitatief goed wordt uitgedragen, zullen zij tijd en geld moeten investeren in het begeleiden van franchisenemers op de werkvloer. De relationele en menselijke aspecten zijn lastig in overeenkomsten vast te leggen.”