Loek Bosman
Product Manager bij Acapture

Online partijen zoals marktplaatsen zijn alom aanwezig. De bijbehorende grote hoeveelheden verkopers en klanten maken het betalingsverkeer complex. Vanaf januari moet dit verkeer bovendien voldoen aan nieuwe EU-regelgeving. Meer precies: de PSD2, opvolger van de eerdere Payment Service Directive (PSD) die in 2007 als een wet is doorgevoerd door de Europese Commissie. Doel van de nieuwe PSD is onder meer een betere service en bescherming voor consumenten in het betaalverkeer. “Voor banken betekent de PSD2 dat zij consumenten in de gelegenheid moeten stellen om - indien gewenst - hun betaalrekeningen tot op zekere hoogte open te stellen voor derden. Hierdoor kunnen deze derden hen meer gepersonaliseerde diensten aanbieden.

Maar er zijn meer consequenties van de invoering van de PSD2. Online spelers die ook betaaldiensten aanbieden hebben hiervoor een licentie nodig”, zegt Loek Bosman.

Hij is product manager bij Acapture, een onderdeel van betaalbedrijf PayVision. Acapture is een zogeheten Payment Service Provider (PSP) die in diverse landen online betalingen faciliteert.

De juiste Payment Service Provider

De licentie waarover Bosman het heeft is de zogeheten payment institution license. In de eerdere EU-wet (PSD) waren bedrijven met een omzet kleiner dan een miljoen euro per maand gevrijwaard van deze vergunningsverplichting, maar die bepaling is geschrapt. “Iedereen dient dus over de licentie te beschikken.

Bedrijven die betaaldiensten aanbieden kunnen zelf een licentie aanvragen bij De Nederlandsche Bank. Toch is dat in de praktijk meestal een complex proces”, vervolgt hij.

Grafische weergave SlicePay

Uitbesteden is ook een optie. Compliant zijn aan de EU-wet kan eveneens door een Payment Service Provider in de arm te nemen die over de gevraagde licentie beschikt en voor betaaloplossingen zorgt.

Acapture heeft de beschikking over deze licentie, net zoals de meeste andere PSP’s in Nederland. “Niet alle partijen bieden echter een (betaalbare) oplossing voor marktplaatsen”, zegt Bosman.

Geld stroomlijnen met SlicePay

De wetgeving PSD2 speelt onder meer in op risico’s die consumenten nu nog lopen bij online marktplaatsen. Bij faillissement van die laatsten kan de klant naar zijn geld fluiten. Ook als de verkopende partij zelf niet failliet is.

''De wetgeving PSD2 speelt onder meer in op risico’s die consumenten nu nog lopen bij online marktplaatsen''

Acapture biedt een softwaretool die dit soort situaties voorkomt en de complexiteit van het betaalverkeer verlicht: SlicePay. De tool automatiseert de betalingsprocessen. “SlicePay kan er onder meer voor zorgen dat geld van consumenten automatisch en veilig op een derdengeldenrekening terechtkomt.

Zo kan bij een eventueel faillissement niemand aanspraak maken op dit geld en wordt de veiligheid in betalen voor de consument, inspelend op de PSD2, dus vergroot.

Het geld gaat pas de kant van de verkoper op als de consument zijn product of service heeft ontvangen. Overigens verschillen de vereiste momenten van uitbetaling aan verkopers per land en marktplaats. Met SlicePay kun je dit automatisch laten verlopen”, vertelt Bosman.

Franchisers en shared economy

Ook andere geldstromen zijn te stroomlijnen met de tool. Die van franchisers bijvoorbeeld. Deze groep ervaart volgens Bosman veel pijnpunten in hun betalingsflow.

“Een consument wil mogelijk op de website van de franchisegever een product bestellen en betalen, maar het ophalen in een fysieke vestiging van franchisenemer A en mogelijk retour sturen in de fysieke winkel van franchisenemer B.

“Bij veel bedrijven is nog een hoop winst te behalen in het automatiseren van betalingsverkeer”

Met SlicePay faciliteer je dit soort complexe betalingen en zorg je dat ze op de juiste plek terechtkomen. Op dit moment draaien er al een aantal scenario’s via onze tool. SlicePay kan ook oplossingen bieden voor initiatieven in shared economy zoals reis- en crowdfundingsplatforms. De tool ondersteunt elk businessmodel.”

Urgentie

“Bij veel bedrijven is nog een hoop winst te behalen in het automatiseren van betalingsverkeer”, zegt Bosman. “SlicePay maakt betalen sneller en eenvoudiger.

De tool is simpel te integreren en nieuwe verkopers zijn gemakkelijk toe te voegen. Voor hen is er geen eigen account bij ons vereist. Als PSP blijven we ook op de achtergrond. De consument ziet alleen de uitingen van de partij waar hij zaken mee doet.”

Aangezien de dag waarop de PSD2 van kracht wordt nadert (13 januari 2018), is de urgentie groot. “Wie niet compliant is aan de nieuwe wetgeving kan boetes verwachten en die zijn naar verwachting niet mals. Kom dus op tijd in actie.”

Wil je meer lezen over SlicePay en kijken of jouw bedrijf klaar is voor PSD2? Klik dan hier.