Mr. Alicia C.M. Schalkwijk
Founder Ashton Cloak Juridisch Advies

Het is van groot belang om algemene voorwaarden, contracten en andere documenten op maat te laten opstellen en geen standaard documenten van internet over te nemen. Het is bovendien verstandig te laten checken of contracten van bijvoorbeeld investeerders ook in uw belang zijn.

Daarnaast moet u voldoen aan de grote hoeveelheid wet- en regelgeving die constant aan verandering onderhevig is. Het inschakelen van een goede jurist is hierbij van essentieel belang.

Het belang van op maat gemaakte algemene voorwaarden en contracten

Uw bedrijf is uniek. U gaat immers geen onderneming oprichten om precies dezelf­de producten en/ of diensten onder exact dezelfde voorwaarden te leveren als uw con­current. Daarom heeft u algemene voorwaar­den en contracten nodig die zijn afgestemd op uw bedrijfsvoering en u zodoende de juiste bescherming bieden.

Zo kimt u in een conflict met uw klant of afnemer niet voor verrassingen te staan indien uw voorwaarden of contracten iets anders of minder regelen dan voor u noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omtrent clausules betreffen­de leveringstermijnen, aansprakelijkheid, betalingen, garanties, eigendomsvoorbehoud, meerwerk, overmacht, ontbinding en herroe­ping.

Indien u zaken doet met een ander bedrijf, heeft u veel vrijheid betreffende bepalingen in uw voorwaarden. Een kans die u niet wilt laten liggen. Maar doet u zaken met een con­sument, dan bent u gehouden aan strikte wet- en regelgeving. Onwettige voorwaarden kunnen buiten toe­passing worden verklaard. U loopt hiermee een financieel risico.

Het sluiten van goede licentiecontracten vormt één van de belangrijkste manieren om intel­lectuele eigendomsrechten te gelde te maken.

Bescherming van uw intellectueel eigendom

U heeft een fantastisch idee, dat misschien al verder is uitgewerkt. Maar u wilt niet dat derden er met uw idee of uitwerking van door gaan. Indien u een andere partij nodig heeft om uw idee verder uit te werken, is het belang­rijk om een geheimhoudingsovereenkomst met deze partij te sluiten.

Daarnaast zijn uw intellectuele eigendommen, zoals uw merk- of auteursrecht, op geld waardeerbaar. Het sluiten van goede licentiecontracten vormt één van de belangrijkste manieren om intel­lectuele eigendomsrechten te gelde te maken.

Verdere juridische aspecten voor startups

Voorts moet u een keuze maken voor de juiste rechtsvorm, zoals een BV of een V.O.F. Een be­langrijk keuze, aangezien er grote verschillen zijn, zowel voor de belastingdienst als wat be­treft aansprakelijkheid.

Personeel nodig? Zorg dat u het juiste arbeidscontract overlegt dat ook na 1 juli 2015 krachtens het nieuwe arbeidsrecht past bij uw business model. Ver­koopt u via internet, dan dient u rekening te houden met de nieuwe regels van het consu­mentenrecht.

En heeft u zich al afgevraagd of u recht heeft op subsidie, er vergunningen moeten worden aangevraagd, u moet handelen in overeenstemming met bepaalde gezondheidsvereisten, of dat u zich moet aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens omdat u bepaalde priva­cy gevoelige informatie verwerkt? Zo zijn er legio vragen die u dient te beantwoorden.

Conclusie

Het starten van een bedrijf is gebonden aan vele juridische vraagstukken. Een goede jurist gespecialiseerd in start-ups, vertelt u waar uw risico’s liggen, aan welke wettelijke vereisten u moet voldoen en stelt op maat gemaakte algemene voorwaarden en contracten op die uw onderneming en intellectueel eigendom op de juiste manier beschermen.

Kortom, wilt u de kans op het succesvol oprichten van een onderneming zo groot mogelijk maken, win dan tijdig juridisch advies in.