Binnen Cristal Therapeutics richt Rijcken, onder meer CEO, zich op technologie voor een gunstige verdeling van medicatie op verschillende plaatsen in het lichaam, een langere werkzaamheid ervan en minder bijwerkingen.

“Inmiddels hebben we ook de vertaalslag naar productontwikkeling gemaakt. De basis van het bedrijf heb ik ruim twee jaar geleden zelf kunnen leggen,maar subsidies hebben me zeker op weg geholpen”, vertelt ze.

Subsidies

Zo kreeg Rijcken een zogeheten valorisatiebeurs van de Stichting Toegepaste Wetenschappen toegewezen. Later volgde er ook nog een subsidie van de Europese Commissie. “Deels heb ik daarmee het bedrijf kunnen opzetten. Subsidies zijn essentieel, al is er ook veel privaat geld in gegaan voor bijvoorbeeld patenten.

De kanalen voor de aanvragen vond ik via de universiteit, maar ook via zogenoemde subsidiemakelaars”, zegt de CEO. De gouden tip volgens Rijcken? “Netwerken! Praat en zorg dat je weet wat er speelt, wanneer de deadlines zijn en of je misschien een consortium kan opzetten. En heb je het plan voor de subsidieaanvraag, zorg dan ook dat het verhaal lekker wegleest.”