Hendrik van der Meulen
Managing partner KplusV

Volgens Hendrik van der Meulen van KplusV, expert op het gebied van start-upfinanciering en- begeleiding lopen veel van deze ondernemers tegen knelpunten aan. “Ze hebben veelal gebrek aan tijd, kennis en geld.

Iemand met een mooi idee heeft vaak een technische achtergrond maar kent de markt niet, weet niet welk businessmodel hij moet hanteren of hoe hij een capabel team van medewerkers om zich heen moet verzamelen. En: waar haal ik het geld vandaan?”

Ecosystemen

Deskundigen kunnen zulke start-ups (beginnende ondernemers) helpen door hen te verbinden met de omgeving, een regio of sector, zegt Van der Meulen. “Een omgeving waar zij faciliteiten krijgen voor ontwikkeling en bedrijven die brood zien in hun innovatieve idee. Dat noem je een ecosysteem, een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, dat hen verder helpt.

Voor een innovatie heb je vaak labs nodig om een prototype te maken, die zijn er bij universiteiten, die vervolgens ook kennis kunnen bieden om de ondernemer verder te helpen. Vervolgens kun je een fabrikant benaderen om met het product aan de slag te gaan. En misschien wordt de overheid wel launching customer. Zulke netwerken bestaan al, maar kunnen ook ontstaan.

Een omgeving waar zij faciliteiten krijgen voor ontwikkeling en bedrijven die brood zien in hun innovatieve idee. Dat noem je een ecosysteem.

Alternatieve financiering

Financiering is voor veel starters ook een probleem, zegt Van der Meulen. “Veel startende ondernemers zijn nog niet rijp voor financiering door een bank en zijn aangewezen op een private investeerder of crowdfunding.

Elke fase die een ondernemer doormaakt, vanaf het prille begin van een idee, kent inmiddels zijn eigen financiers. Voor een ondernemer is dat een doolhof. De kapitaalmarkt is namelijk volop in beweging. Er zijn veel nieuwe aanbieders van kapitaal en nieuwe financieringsvormen. Bedrijven die willen groeien, hebben alternatieven. Daarom zie je allerlei crowdfundingplatforms en andere investeringsinitiatieven ontstaan.

Ook stimuleert de overheid alternatieve financiering voor startups als crowdfunding, informal investing en het ontstaan van nieuwe investeringsfondsen. En bijvoorbeeld pensioenfondsen, waar veel geld zit, worden verleid om te investeren in het mkb. Overheid en grote bedrijven faciliteren dus, dat is hun bijdrage in het ecosyteem.”

Toelichting:

  • Technologische inventie: een technologische oplossing voor een vastgesteld probleem, dat van een schets op papier uiteindelijk tot een concreet product of proces wordt.
  • Innovator: iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het idee (en de voortgang ervan) en ermee aan de slag gaat.
  • Business development: bedrijfsmatige thema’s, zoals een businessplan, HRM, intellectueel eigendom, die bijdragen aan het realiseren van een professionele organisatie.
  • Faciliteiten: een (strategische partner met een) locatie waar de innovator kan werken aan de technologische en commerciële vraagstukken.
  • Financiering: het benodigde kapitaal voor de technologische en commerciële ontwikkeling van het idee.