Deze groep valt onder het containerbegrip zzp’er, maar dat dekt de lading niet. Het gaat om hoogwaardig specialisten die sterk bepalend zijn voor de innovatiekracht en economische groei in Nederland.

Peter van Meerendonk is zelfstandig ondernemer en sloot zich twee jaar geleden aan bij The Future Group. “Er zijn meerdere redenen waarom ik ervoor koos zelfstandig te gaan werken. De vrijheid in keuze welke opdracht ik aanneem en bij welke klant, is daar een belangrijke van.

Er is geen hiërarchische aansturing en als een opdracht af is, kan ik lekker door naar een volgende leuke klus.” Het zelfstandig ondernemerschap bevalt hem prima. “Het leukste is dat ik in wisselende rollen heel diverse opdrachten bij verschillende opdrachtgevers kan doen.”

Van Meerendonk koos voor The Future Group omdat hij ergens bij wilde horen. “Daar kan ik sparren met andere ondernemers, mijn kennis delen en leren van de anderen. Daarnaast ontzorgt TFG mij op verschillende vlakken. Zij regelen de contracten, de facturering, zoeken alles uit over relevante belastingwetgeving en daarnaast is er korting op bijvoorbeeld verzekeringen. Het is gemakkelijk dat iemand anders dat allemaal voor mij regelt, kan ik me volledig wijden aan wat ik echt leuk vind om te doen.”

Samenwerking schept kansen

VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs vindt het ondernemersklimaat in Nederland prima. “Ik zie lichtpunten zoals de hervorming van het ontslagrecht dat ruimte biedt voor ondernemers. Daarnaast stelde dit kabinet orde op zaken en het bracht daarmee de economie weer op gang. Er zijn volop kansen voor zzp’ers, al heeft deze term geen goede klank.

Er leeft nog te vaak de gedachte dat zzp’ers mensen zijn die geen baan kunnen vinden. Ik word daar kriegel van, want veruit de meesten hebben er oprecht voor gekozen om in vrijheid te ondernemen. Zelf gebruik ik liever de term Zelfstandig Professional (ZP’er).”

Ziengs maakt zich zorgen over de vervanger van de VAR; de wet DBA. “Het voorstel komt uit de branche zelf, maar ik hoor om me heen dat de ZP’er zich er niet in kan vinden. Er is zeker scepsis, ik hoop dat in de overgangsperiode de kinderziektes er uit gaan. In het land krijg ik er veel vragen over, ik wijt dat ook aan een gebrekkige communicatie over dit onderwerp.

Ja, het is complex, maar voor wie aan de voorwaarden in de modelovereenkomst voldoet, is het prima.”

Ander werk

Het bedrijfsleven moet er alert op zijn dat er over tien tot vijftien jaar andere banen zijn door robotisering en digitalisering. Het onderwijs moet daar tijdig op inspelen. Gelukkig ben ik al goede voorbeelden tegen gekomen waarbij bedrijven nu al contact opnemen met onderwijsinstellingen om dit te bespreken en vroegtijdig te zorgen voor nieuwe opleidingen die aansluiten bij deze verandering.”

Samenwerken

Ziengs kent The Future Group van een ronde tafel gesprek waarvoor hij uitgenodigd was. “Daar praatten verschillende partijen over werk en maatschappij. TFG is een mooi model. ZP’ers onderkenden het belang van samenwerking. De overheid huurt niet graag ZP’ers in omdat er altijd angst is dat deze niet vervangen kan worden tijdens een project. Door samen te werken tackelen deze ZP’ers dat bezwaar.”

Sociale innovatie belangrijker dan technische innovatie

Nederland staat bol van technische innovaties, deze zijn zonder sociale innovatie echter grotendeels gedoemd te mislukken. Dat stelt Professor in Strategic Management and Business Policy Henk Volberda. “Onder sociale innovatie versta ik andere manieren van managen en organiseren en ervoor zorgen dat mensen met plezier hun werk doen.

De focus ligt veelal op investeren in ICT, in Research en Development wordt slecht twee procent geïnvesteerd. Sociale innovatie heeft een veel groter effect en bepaalt voor vijfenzeventig procent het succes van het innovatievermogen.”

Een verschuiving in werkzaamheden zorgt in de toekomst voor grote veranderingen. “Bedrijven van de toekomst hebben goed opgeleide medewerkers, een platte organisatie en leiders met visie op vernieuwen. Winnaars zijn zij die samenwerken, kennis delen en in co creatie werken.” Volberda stelt dat mensen blijvend in zichzelf moeten investeren. “Een leven lang leren is noodzaak om de ontwikkelingen bij te houden en interessant te blijven voor een werkgever.”

Zelfstandig Professionals investeren wel in zichzelf. “Zij zien ook steeds vaker het belang van samenwerken. Daardoor zie ik nieuwe organisatie concepten ontstaan zoals The Future Group dat ook doet. “In vrijheid samenwerken en elkaar versterken, dat is de toekomst. Zelf kwam ik in aanraking met TFG door mijn onderzoek naar sociale innovatie, dit concept is daar een goed voorbeeld van.”