Rupert Parker Brady is eigenaar van Retaildenkers, adviseurs in klantgericht ondernemen. Jos Sentel is eigenaar van Thirdplace, een bureau gespecialiseerd in het prachtiger en krachtiger maken van publieksomgevingen. Als de heren naar de huidige situatie van winkelgebieden kijken, constateren ze dat er sprake is van dynamiek, maar ook van ongemak, soms zelfs wanhoop.

Rupert Parker Brady: “De retailsector heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad. Het vet is weg, investeren is dus lastig. Tegelijkertijd zien we dat veel winkelketens wachten op het moment dat huurcontracten aflopen. De locaties die te weinig rendement opleveren worden dan opgezegd. Ze willen alleen blijven zitten op plekken waar nog geld wordt verdiend.”

Niet alleen leefbaarder, maar ook leesbaarder

Jos Sentel wijst erop dat leegstaand retailvastgoed ook kan worden opgevuld met andere functies dan winkels. “Daarnaast is het ook niet heel erg dat panden leegstaan. Het dwingt betrokkenen namelijk om winkelgebieden compacter te maken. Niet alleen leefbaarder, maar ook leesbaarder. Ik geef toe, dat is een ingewikkeld proces, maar daarin spelen alle stakeholders een rol. Vastgoedpartijen en huurders moeten wat dat betreft beiden in beweging komen.”

De gemeenten spelen in het revitaliseren van winkelgebieden volgens Rupert Parker Brady een cruciale rol. “Gemeenten moeten de omslag maken van behoud van een “kernwinkelgebied” naar het creëren van een “kernverblijfsgebied”. Dan moet je wel begrijpen hoe de belangrijkste stakeholders denken. Er is daarom ook gestructureerd overleg nodig met bewoners. Hoe komen we met vernieuwing en in goed overleg tot verlevendiging van het hart van veel kleine en middelgrote steden? De grote steden zijn na jaren investeren aantrekkelijke bestemmingen met verblijfskarakter geworden.”

Bepaal je visie en wijk daar niet vanaf

Beide heren pleiten ervoor dat gemeenten actief gerichte keuzes maken om het centrum beter op orde te krijgen. Jos Sentel: “Bepaal je visie en ga die verwezenlijken. Daar heb je alle partijen bij nodig, maar gemeenten moeten de regie nemen. Steden zoals Den Haag met een soort stadsregisseur doen het goed. Die weten wat ze willen en wijken daar niet vanaf. Wat wil ik in mijn stad hebben, welke retailers, welke horeca en welke initiatieven horen daarbij?

Mensen moeten altijd een reden hebben om in de binnenstad te komen.

Geef ook vastgoedpartijen de ruimte om inventief en innovatief te kunnen zijn.” Rupert Parker Brady vult aan: “Zorg ervoor dat de euro’s niet alleen rollen als de mensen met hun boodschappentasjes gaan lopen. Mensen moeten altijd een reden hebben om in de binnenstad te komen.

Kijk bijvoorbeeld naar een stad als Leiden. Daar is veel meer te doen dan alleen maar winkelen. Vooral kleinere steden, zoals Ede, moeten het hebben van prikkelende verhalen, bijzondere lokale initiatieven en natuurlijk van ondernemers die ook echt willen en kunnen ondernemen.

Jos Sentel: “Je kunt als gemeente allerlei toeters en bellen willen toevoegen, maar op het moment dat het ondernemerschap achter – maar ook voor - de toonbank ontbreekt, is dat zonde van het geld en de moeite. Schud alle kaarten opnieuw en kijk eens met fris gemoed naar je binnenstad. Durf je als gemeente kwetsbaar op te stellen en durf je perspectief te verruimen. Ga met elkaar om tafel zitten, luister naar elkaar en maak goede plannen. Claim daardoor je eigen unieke positie en ontsluit de koopkracht!”