Het Internet of Things (IoT) is in volle ontwikkeling. Het transporteren en opslaan van die data op zichzelf is een miljardenbusiness. Het brengt ons een aanzienlijke bijdrage aan werkgelegenheid en BBP, want data-intensieve bedrijven vestigen zich hier graag. Maar de echt grote winst van data zit in de toepassing; door digitaal te transformeren kan Nederland economische groei een boost geven en oplossingen bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen. 

Denk bijvoorbeeld aan vijftig procent minder CO2-uitstoot, via digitale middelen haalbaar in 2030; of aan verschuiving van veertig procent van de ziekenhuiszorg naar huis. Dat laatste kan zelfs nu al, met onze huidige digitale technologie. Ook in de landbouw kan met data al snel vijftien procent meer opbrengst worden behaald. Het totaal aan digitale kansen telt op tot wel € 74 miljard aan maatschappelijke voordelen in 2030.

Het totaal aan digitale kansen telt op tot wel € 74 miljard aan maatschappelijke voordelen in 2030.

Het kabinet werkt aan een Digitale Strategie, die volgens VNO-NCW en MKB-Nederland ambitieus en richtinggevend zou moeten zijn om deze baten te realiseren: hoe komen we digitaal tot halvering van de CO2-uitstoot, het oplossen van files en bijvoorbeeld het voorkomen van ziektes in plaats van genezen? Wat is daarvoor nodig van de overheid? Alleen stimulering? Of zijn grotere stappen nodig, bijvoorbeeld wetgeving wijzigen? Wat mij betreft moet dat laatste zeker in scope zijn.

Nu beleidsmakers de grote potentie van data zien, zal het ook steeds meer onderwerp van politiek debat worden. Toegang, eigendom, beveiliging en natuurlijk privacy. Laten we deze discussies dan in de context van de digitale ambities voeren, zodat politieke beslissingen optimaal bijdragen aan realisatie van een welvarende (digitale) economie en maatschappij.