Alexander Rinnooy  Kan

Hoogleraar Universiteit van Amsterdam, voorzitter Big Data Alliance

Wat is volgens u de definitie van Big Data?

Er is geen harde definitie, maar het gaat om data in hoeveelheden die we in de historie nog niet eerder hebben meegemaakt. We kunnen via allerlei sensoren beelden, geluiden en zelfs geuren digitaal verzamelen. Er is sprake van een revolutie: de hoeveelheid data is niet 10 of 100 keer zo groot als voorheen, maar 10.000 of 100.000 keer.

Wat voor invloed heeft Big Data op een organisatie?

Elke organisatie zal hiermee te maken krijgen. Dat leidt tot nieuwe opgaven, maar ook tot nieuwe kansen. Data bevatten informatie over bijvoorbeeld de medewerkers, de klanten of het werkterrein van een organisatie. Die informatie kan de kwaliteit van de planning enorm verhogen. Organisaties zullen zich moeten afvragen wat de kansen en mogelijkheden zijn van big data, en wat zij daarmee willen. Veel organisaties zullen een plan van aanpak moeten maken en intern of extern deskundigheid moeten aantrekken.

Hoe voorziet u de toekomst van Big Data?

Deze zullen in omvang alleen maar toenemen, maar het is nog een mysterie hoe we daarmee zullen omgaan en wat we ermee zullen bereiken. Er zijn nog veel elementaire vragen die om een oplossing vragen. We staan voor heel nieuwe vraagstukken, bijvoorbeeld over de opslag, beheer en interpretatie van al die data.

In hoeverre heeft de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU invloed op Big Data?

De wetgeving concentreert zich met name op privacy. Ook dat is een enorme opgave. De technologie ontwikkelt zich veel sneller dan dat wetgevers kunnen bijhouden. De nieuwe Europese wet levert in ieder geval een eerste beveiliging op voor de Europese burgers. Ook dat is een eerste stap, waar nog vele stappen op gaan volgen.


Sander Klous

Hoogleraar Universiteit van Amsterdam, hoofd Data Analytics-team bij KPMG

Wat is volgens u de definitie van Big Data?

De formele definitie is vrij technisch, maar het onderwerp gaat veel verder dan alleen techniek. Het gaat over het begrijpen van gedrag: van personen, een machine, een organisatie of een proces. Om daar zo veel mogelijk over te weten, moet je allerlei soorten data verzamelen en in combinatie analyseren.

Wat voor invloed heeft Big Data op een organisatie?

Organisaties worstelen momenteel met de vraag hoe zij het gebruik van big data kunnen opnemen in bestaande processen en systemen. Uit een recente enquête blijkt dat veel organisaties weinig vertrouwen hebben in hun eigen data-analyses. Dus data-analyse is nog een grote uitdaging. Het vraagt deskundigheid, technologie en organisatie, en gaat daarnaast over ethische aspecten en verantwoordelijkheden.

Hoe voorziet u de toekomst van Big Data?

Systemen nemen steeds meer beslissingen voor ons. Bijvoorbeeld poortjes op stations bepalen of we wel of niet mogen doorlopen en navigatiesystemen kiezen onze routes. Dat heeft enorme invloed op ons gedrag en is vaak veel dwingender dan wetgeving. We moeten ons daarom afvragen wat daarvoor de randvoorwaarden zijn en wat toelaatbaar is. Systemen kunnen ons helpen, maar ik hoop wel dat de samenleving er leefbaar mee blijft.

In hoeverre heeft de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU invloed op data van bedrijven?

Organisaties moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen en nadenken hoe zij hun doelen willen bereiken. Ik ben heel benieuwd wat de wetgeving doet met de grote digitale platforms zoals Google en Facebook. Die zijn nu vooral Amerikaans en Aziatisch. Hopelijk leidt de wetgeving tot meer concurrentie, met wellicht zelfs nieuwe platformen. Europa blijft nu behoorlijk achter, maar misschien ontstaan bij ons de verantwoorde tegenhangers.


Marc van Lieshout

Senior onderzoeker TNO en zakelijk directeur Privacy & Identity Lab

 

Wat is volgens u de definitie van Big Data?

Het gaat over vaak grote hoeveelheden data, die zorgen voor een transformatie van de economie. Bijvoorbeeld auto’s zijn steeds meer computers op wielen, met een server die zelfs in de VS kan staan. Steeds meer sensoren op allerlei plekken zorgen voor een grote stroom aan gegevens. Het slimme gebruik van die gegevens is de grote ontwikkeling waar we nu voor staan.

Wat voor invloed heeft Big Data op een organisatie?

Die invloed is enorm. Veel bedrijven richten hun dienstverlening in op basis van big data. In de zorg, het onderwijs, de landbouw, de publieke sector et cetera. Je ziet het overal. Zelfs voor een plantsoenendienst zou je met behulp van een satelliet de stand van zaken rond een plantsoen kunnen opnemen.

Hoe voorziet u de toekomst van Big Data?

Het gaat niet om de data zelf, maar om wat je er mee doet. Data worden steeds meer automatisch verwerkt tot slimme uitkomsten. Dat gebeurt met algoritmes, maar het is niet altijd duidelijk hoe die precies werken.

Dat brengt risico’s met zich mee, zie het recente fatale ongeluk met een zelfrijdende auto. We staan voor de uitdaging om automatische besluitvorming met data op een verantwoorde manier in te richten.

In hoeverre heeft de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU invloed op Big Data?

De AVG dwingt bedrijven om beter om te gaan met persoonsgegevens. Er dreigen fikse boetes als ze het niet op orde hebben. Het omgaan met persoonsgegevens is hiermee een kwestie geworden voor raden van bestuur.

Bedrijven mogen geen persoonsgegevens gebruiken zonder dat die personen dat weten. Het beheer van persoonsgegevens wordt transparanter, zowel intern als extern. Daar gaat een positieve impuls van uit. Privacy wordt zo een kenmerk om je als bedrijf op te onderscheiden.