Richard
Richard Franken
Directeur The Hague Security Delta

HSD steeft naar meer zakelijke activiteiten, meer banen en een veilige wereld. Directeur Richard Franken schetst de ontstaansgeschiedenis. “We kijken al te lang vanuit een achterstandpositie naar veiligheid in Nederland. Een aantal jaren geleden ontstond het idee om dit vraagstuk structureel aan te pakken. De gemeente Den Haag was een belangrijke aanjager.

In 2013 ontstond The Haque Security Delta, een gouden driehoek waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen met elkaar optrekken. We zijn de verbinder tussen de vraag en een vaak nieuw aanbod als het om veiligheid gaat. HSD is het toonaangevende cluster binnen Europa. We turen niet in de achteruitkijkspiegel, maar we kijken scenariobased naar zaken die we eigenlijk nog helemaal niet kennen. Big data, artificial intelligence, quantum computer technologie en… de lijst is lang.”

Prioriteiten

Waarmee Franken aangeeft dat het de hoogste tijd is om, vooral als het gaat om internetveiligheid en cybercrime, snel stappen te zetten. “De digitale wereld biedt veel voordelen, tot aan het online boeken van je vaak voordelige vliegreis aan toe. We hebben onvoldoende gekeken naar privacy, economische spionage en andere zaken op dat terrein.

Kijk eens naar de ransomware-aanvallen van de laatste tijd. Het zijn nog maar kleine voorvallen; in de toekomst wordt dit nog veel groter als we niet tijdig maatregelen treffen. Daarom leggen wij de scope van preventie verder vooruit in de tijd. We denken in extreme scenario’s; vanuit die positie stellen we prioriteiten en gaan we aan het werk.”

Veiligheid garanderen

De digitale aanvallen van de laatste jaren zijn slechts voorbeelden van verontrustende acties die onze digitale wereld flink kunnen ontregelen en daarnaast enorme economische schade kunnen berokkenen. Franken: “Nederland heeft als internationaal dataknooppunt en digitale toegangspoort tot Europa een belangrijke taak om de strijd met deze bedreigingen aan te gaan en de cyberveiligheid van onze vitale infrastructuur maximaal te garanderen.

Tijdens de Cyber Security Week van 25- 29 september in Den Haag is hier veel aandacht aan besteed.” Deelnemende partijen waren onder meer Europol, INTERPOL, NATO, vertegenwoordigers van verschillende Europese veiligheidsclusters uit onder andere de UK, België, Duitsland en Frankrijk en vele grote en kleine bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in cyber security.

Franken: “Tijdens zo’n 80 evenementen hebben honderden experts op het gebied van internetveiligheid en cybercrime afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap gedurende een week hun kennis gedeeld, de laatste ontwikkelingen besproken en nieuwe innovatieve ideeën gepitcht. Samen gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen voor één van de grootste uitdagingen in onze moderne, digitale wereld: hoe verzekeren we ons van een veilige cybertoekomst?”

Aanjaagfunctie

Daar hoort volgens Franken ook altijd human capital bij. “Ook op dat gebied moeten we sneller stappen zetten, want alleen met voldoende cyber security en IT talent kunnen we in Nederland inspelen op de economische potentie van het cyber domein. Binnen ons ecosysteem herbergen we 270 partijen die allemaal toegang hebben tot innovatie en kennis.

Heel belangrijk vind ik de positie van startups en al doorgebroken jonge ondernemingen op het gebied van cyber security. Binnen HSD profiteren ze van access to capital, talent, knowledge, innovation en market. Een aanjaagfunctie waar we in toenemende mate de vruchten van plukken. Al was het alleen maar omdat we steeds meer jonge mensen weten te interesseren voor dit belangrijke vakgebied.”