Alex
Alex Dowdalls

Voorzitter DABOR

Kennis delen

Kerndoel van DABOR en belangrijkste meerwaarde voor de deelnemende organisaties is het delen van kennis. Hierdoor wordt het niveau van riskmanagement binnen de eigen organisatie naar een hoger plan gebracht. “Dit doen wij door het organiseren van events waarbij experts, van zowel binnen als buiten DABOR, presentaties houden over actuele thema’s. 

Na zo’n presentatie kunnen deelnemers vragen stellen, met elkaar in gesprek gaan en natuurlijk netwerken”, vertelt Alex.

Het creëren van een geloofwaardig en integer platform voor riskmanagers was voor Alex het belangrijkste uitgangspunt bij het opzetten van dit platform. “De juiste partijen willen dan vanzelf participeren.

Om enige relevantie te hebben moet er echter wel sprake zijn van een bepaalde schaalgrootte. Acceptatie van grote ondernemingen is daarbij onmisbaar. Gelukkig mogen wij corporates als ABN AMRO, Rabobank, Achmea, Deloitte, ING en De Volksbank tot onze trouwe aanhang rekenen.”

Digitale economie

De wereld wordt digitaler en complexer. Organisaties moeten innoveren. Mobiel zakendoen, artificial intelligence, Internet of Things, blockchain; allemaal ontwikkelingen die nieuwe risico’s met zich mee zullen brengen.

Risico’s die we nu nog niet overzien en die bovendien een beroep doen op andere dan de traditionele kennis en vaardigheden van riskmanagers. Alex: “Riskmanagers moeten digitaler worden. Ze moeten zich bekwamen in technieken als blockchain en Internet of Things.

Daarnaast willen bedrijven steeds meer agile werken. Als riskmanagers daar niet in meegaan, zetten ze een rem op de ontwikkelingen.” Een ander aspect is riskmanagement tussen de oren van mensen krijgen of ‘making it personal’ zoals Alex het noemt. “Hiervoor heb je skills nodig op sociaal- en gedragswetenschappelijk gebied. Hoe breng je de boodschap over en hoe kweek je het juiste bewustzijn?”

Waardecreatie en waardebehoud

Regelmatig terugkerende schandalen in de media laten volgens Alex zien dat er in Nederland nog genoeg ruimte voor verbetering is. “Bij de incidenten rond paardenvlees en Fipronil kun je je echt afvragen hoe de compliance was ingeregeld. Had dat niet beter gekund en beter gemóeten?” In dit kader gelooft Alex sterk in een goede balans tussen waardecreatie en waardebehoud. “Waardecreatie, innovatie en ondernemerschap zijn belangrijk, uiteraard, anders heb je geen bedrijf.

Te weinig winstgevendheid leidt tot risico’s, zoals bij Akzo Nobel, zij werden daardoor doelwit van PPG. Maar we moeten ook blunders zoals bij het Fipronil-incident voorkomen, door óók aandacht te hebben voor waardebehoud.”     

Uitnodiging

Op dit moment maken vooral organisaties uit de financiële sector deel uit van DABOR, maar dat ziet Alex in de toekomst graag anders. “De verschillende sectoren kunnen van elkaar leren als het om risicomanagement gaat. Ik nodig daarom graag bedrijven uit de productie-, energie-, olie- en overheidssectoren uit om eens een event van ons bij te wonen.”

Kijk voor meer informatie over de events op www.dabor.org.  

Alex Dowdalls (adowdalls@axveco.com) is voorzitter van DABOR en partner bij AXVECO.  Hij is al 25 jaar werkzaam als management consultant en is gespecialiseerd zich in governance, innovatie en risicomanagement.  Hij is Brits en woont inmiddels 30 jaar in Nederland.