Bruines
Saskia Bruines
Wethouder Den Haag (D66) Kenniseconomie,
Internationaal, Jeugd & Onderwijs

“We werken hard aan veiligheid in onze stad, ook als het gaat om cyber security. Tijdens de onlangs gehouden Cyber Security Week hebben we zelfs op initiatief van de raadsfractie van D66 een openbare hackpoging gedaan om te kijken of het mogelijk is om de gemeentelijke veiligheid te hacken. Dit helpt ons om ook op dat gebied scherp te blijven.” Aan het woord is Saskia Bruines.

Als (D66) wethouder van Den Haag heeft zij de brede dossiers Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs in haar portefeuille. “Den Haag heeft een Chief Information Officer (CIO) die cyber security als belangrijk aandachtsgebied heeft. Dat sluit ook goed aan bij de inzet en ambities die wij als stad uitdragen en ontplooien.

We zijn een van de initiatiefnemers van The Haque Security Delta. Bij dit toonaangevende veiligheidscluster in Europa zijn ruim 260 bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties aangesloten. Binnen deze zogenaamde triple helix staat samenwerking voorop en worden veel initiatieven op veiligheidsgebied ontplooid.”

Volop in de aandacht

Dat is hard nodig volgens Bruines. “Met de sterk opbloeiende economie groeit de digitale poot daarvan nog sterker. Daarom verdient cyber security het om volop in de aandacht te staan. Wij werken er iedere dag aan. Dat past goed bij ons profiel “Internationale stad van Vrede en Recht”. Daarbij hoort ook een goede waarborg voor veiligheid. Om dat waar te kunnen maken, hebben we snel veel professionals nodig. Landelijk gezien is het tekort aan goed opgeleiden op dit belangrijke terrein nu rond de 10.000. We moeten nu echt een inhaalslag maken en in rap tempo cybertalenten opleiden.”

Prachtig en interessant

“Daarvoor is het nodig om meer jongeren warm te maken voor een baan binnen de cyber security”, vervolgt Bruines. “Daarin hebben de ROC’s een prominente rol. Binnen de bestaande initiatieven, zoals HSD, laten we zien dat werken binnen cyber security prachtig en interessant is. Daar gaan we met een nog grotere intensiteit mee door en we moeten de bestaande opleidingen ook echt “verkopen”. Het is een voorbeeld van een vakgebied met veel beschikbare banen en waarbinnen fantastisch interessante ontwikkelingen plaatvinden. Gelukkig merk ik dat de belangstelling toeneemt. Dat is mooi, want de opleidingen zijn er klaar voor.”

"Binnen de bestaande initiatieven, zoals HSD, laten we zien dat werken binnen cyber security prachtig en interessant is"

Doorlopende leerlijn

TU Delft, Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool bundelen hun krachten in de stichting Cyber Security Academy The Hague (CSA), een platform voor kennisontwikkeling en vernieuwende opleidingstrajecten voor hoger opgeleide professionals op het terrein van cyber security. “De Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan hebben inmiddels ook opleidingen in deze belangrijke richting”, vervolgt Bruines. “Deze initiatieven zorgen ervoor dat we in Den Haag binnenkort een doorlopende leerlijn hebben: van de ROC’s naar de Haagse Hogeschool en de universiteiten. Ik vind dat we daar ook zo snel mogelijk het basisonderwijs aan moeten toevoegen. Maak bijvoorbeeld programmeren onderdeel van het lesprogramma. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.”