Kees Verhoeven
Kees Verhoeven
D66-Kamerlid

“Iedereen moet daarom zorgen voor goede cyberhygiëne”, betoogt D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Afgelopen zomer waren er enkele grote aanvallen op computers wereldwijd, die veel bedrijven hebben getroffen. Ook werd recent bekend dat een veelgebruikt programma op thuiscomputers was besmet met een nieuw virus.

Wat kunnen we doen om ons te wapenen tegen deze cybercriminaliteit? Dat begint met bewustzijn, zegt Verhoeven. “Iedereen moet zich er van bewust zijn dat dit soort criminaliteit kan gebeuren.

Het eerste wat je kunt doen is simpel: zorg voor goede wachtwoorden, reageer niet op verdachte mails en gooi die meteen weg, en klik niet op onbekende linkjes. De overheid zou een nationale campagne kunnen opzetten om het bewustzijn hierover te vergroten.”

Beveiliging kan beter

Ook bedrijven moeten er alert op zijn. Cybercrime kost de economie naar schatting negen miljard euro per jaar, waarvan driekwart voor rekening komt van het bedrijfsleven. Bij grote aanvallen blijkt regelmatig dat veel bedrijven achterlopen met hun cyberveiligheid en dat de bescherming van hun computers is verouderd.

“Ik denk dat Nederland het op Europees niveau wel goed doet, maar dat de beveiliging nog veel beter kan”, vertelt Verhoeven. “De recente grote aanvallen hebben laten zien hoe kwetsbaar sommige bedrijven zijn.

Helaas zijn aanvallen nooit helemaal te voorkomen, want criminelen gebruiken steeds weer nieuwe methoden om computers binnen te dringen. Echter, bedrijven kunnen wel de kans verkleinen dat zij slachtoffer worden. Ook dat begint met bewustwording.”

Volgens Verhoeven is het nodig dat bedrijven investeren in de kennis van hun personeel over cyberveiligheid en in gespecialiseerde medewerkers die daar op toezien. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een deskundige aanstellen die zich met deze beveiliging bezighoudt. En uiteraard moet de beveiliging van de software up-to-date zijn.

“Een bedrijf kan dat laten testen”, stelt Verhoeven. “Je kunt de software door goedwillende hackers laten doorlichten op kwetsbaarheden. Steeds meer bedrijven laten dat doen.”

Ook MKB-Nederland wil ondernemers helpen tegen cybercrime. Vorig jaar is daarvoor, in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, een campagne gestart waarin MKB-bedrijven hun bedrijfsnetwerk en website kunnen laten scannen.

Onderzoek

Vanwege de toenemende cybercriminaliteit pleit Verhoeven voor een nieuw instituut voor cyberveiligheid. Daar kan onderzoek worden gedaan, samen met bedrijven en overheden.

“En bij de politie zouden cyberrechercheurs kunnen worden opgeleid en aangesteld, met kennis van ICT. Zij kunnen aangiftes van particulieren opnemen die slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit.”

Alertheid op cybercriminaliteit moet voor iedereen net zo gewoon worden als persoonlijke hygiëne, besluit Verhoeven. “Je weet dat je je handen moet wassen na toiletbezoek. Zo moet ook je cyberhygiëne op orde zijn.”